Eläinten terveys ETT ry

  • Valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimiva yhdistys, jonka päätoimipaikka sijaitsee Seinäjoella
  • Perustettiin elintarviketeollisuuden ja tuottajien toimesta Suomen liittyessä EU:n jäseneksi
  • Ylläpitäjinä suomalaiset meijerit, liha-alan yritykset ja munapakkaamot

Tehtävinä mm.

  • Tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen nautojen, sikojen ja siipikarjan kansallisen terveydenhuollon koordinoinnin kautta sekä ohjaamalla eläinaineksen ja rehujen tuontia siten, että tautiriskit hallitaan
  • Tarttuvien tautien ehkäisyyn liittyvän tiedon jakaminen
  • Tarttuvien tautien saneerauskonsultointi
  • Rehusektorilla positiivilistatoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen sekä rehuhygienian edistäminen
  • Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö alan toimijoiden kanssa
  • Käytännön asiantuntijoina toimiminen alan kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä ja hankkeissa 
ETT_tunnus_2019_väri_teksti

Tietoa suomalaisesta maidon- ja lihantuotannosta

SALMONELLA-INFO

Ajankohtaista tietoa ja ohjeita salmonellasta

Tutustu ETT:n hankkeisiin

Ajankohtaista

Tilaa RSS https://ett.fi/feed

Tulevat tapahtumat