Eläinten terveys ETT ry

ETT ry

 • valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimiva yhdistys, jonka päätoimipaikka sijaitsee Seinäjoella 
 • perustettiin elintarviketeollisuuden ja tuottajien toimesta Suomen liittyessä EU:n jäseneksi 
 • ylläpitäjinä suomalaiset meijerit, teurastamot ja munapakkaamot
 • tehokkaasti verkostoitunut kansallisesti ja kansainvälisesti

 

 Tehtävät:

 • tehtäviin kuuluu tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kansallisen eläinten terveydenhuollon koordinoinnin kautta sekä ohjaamalla eläinaineksen ja rehujen tuontia siten, että tautiriskit hallitaan 
 • informaation jakaminen ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä eläintauteihin liittyen 
 • eläintautitilanteen seuranta sekä kotimaassa että muualla 
 • tarttuvien tautien saneerauskonsultointi 
 • eläintautivakuutusten kehittäminen 
 • rehusektorilla positiivilistatoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen
 • kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö alan toimijoiden kanssa 
 • käytännön asiantuntijoina toimiminen valtakunnallisissa alan työryhmissä ja hankkeissa 
 • kansallisen eläinterveydenhuollon koordinointi nautojen, sikojen ja siipikarjan osalta 
 • Sikava: sikaloiden terveysluokitus sekä kansallisen ja erityistason seuranta 
 • Naseva: nautatilojen kansallinen terveydenhuolto

 

© ETT ry