Eläinten terveys ETT ry.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Eläinten terveys ETT ry

  • Valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimiva yhdistys, jonka päätoimipaikka sijaitsee Seinäjoella
  • Perustettiin elintarviketeollisuuden ja tuottajien toimesta Suomen liittyessä EU:n jäseneksi
  • Ylläpitäjinä suomalaiset meijerit, liha-alan yritykset ja munapakkaamot

Tehtävinä mm.

  • Tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen nautojen, sikojen ja siipikarjan kansallisen terveydenhuollon koordinoinnin kautta sekä ohjaamalla eläinaineksen ja rehujen tuontia siten, että tautiriskit hallitaan
  • Tarttuvien tautien ehkäisyyn liittyvän tiedon jakaminen
  • Tarttuvien tautien saneerauskonsultointi
  • Rehusektorilla positiivilistatoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen sekä rehuhygienian edistäminen
  • Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö alan toimijoiden kanssa
  • Käytännön asiantuntijoina toimiminen alan kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä ja hankkeissa 

Sivustomme päivitys on vielä kesken.
Ruotsin- ja englanninkieliset osiot avataan myöhemmin.

ETT_tunnus_2019_väri_teksti

Sikava

Sikaloiden kansallinen terveysluokitusrekisteri

NASEVA

Nautatilojen terveyden-
huollon seurantajärjestelmä

SALMONELLA-INFO

Ajankohtaista tietoa ja ohjeita salmonellasta

HANKKEET

Tutustu ETT:n hankkeisiin

Ajankohtaista

Tulevat tapahtumat