Tuonti

Suunnittele siipikarjan tuonti huolellisesti

Siipikarjaa tuotaessa on selvitettävä mahdollisimman tarkasti lähtömaan ja -parven tautitilanne. Tieto lähtöparven terveystarkkailusta ja käytössä olevista rokotuksista on oleellinen mahdollisia myöhempiä selvityksiä varten. Myyjältä kannattaakin aina vaatia eläinlääkärin allekirjoittama lähtöparven terveys- ja rokotustodistus virallisen Traces-järjestelmän mukaisen terveystodistuksen lisäksi.

Suositeltavaa on tuoda vain joko siitosmunia tai päivän vanhoja untuvikkoja, joiden tautiriskit ovat parhaiten hallittavissa.

EU:n sisämarkkinakauppaan hyväksytyt laitokset, joista tuotantosiipikarjaa voidaan tuoda.

Suunnitellessasi siipikarjan tuontia ota aina yhteyttä:

Ruokavirasto, puh. 029 530 0400 (vaihde): viralliset tuontimääräykset, lisätietoa: Ruokaviraston tuonti/vientiohjeita

Ruokaviraston ohjeita siipikarjan sisämarkkinasiirtoihin

Eläinten terveys ETT ry, puh. 050 559 6202, hannele.nauholz(at)ett.fi: riskiperusteiset lisäohjeet

Tuontiohjeet

ETT:n tuontiohjeet laaditaan riskiperusteisesti ja tapauskohtaisesti. Näiltä kotisivuilta löytyy siitä syystä vain yleisohjeita. Saadaksesi omaa tuontisuunnitelmaasi koskevat ohjeet ota yhteyttä ETT:lle viimeistään 2 kuukautta ennen tuontia.

Eläinten tuojan muistilista – vastuullinen tuonti

ETT:n tuontikaranteeniohje

ETT:n jäsenyritykset (meijerit, liha-alan yritykset ja munapakkaamot) eivät vastaanota ETT:n ohjeiden vastaisesti tuotuja eläimiä tai niiden tuotteita. Tuoja vastaa tuonnin mukana mahdollisesti tulevien tartuntojen aiheuttamista kustannuksista.

Pienten siitosmunaerien tuonti (harrastesiipikarja, alle 20 munaa)

Älä koskaan tuo maahan aikuisia lintuja. Useimmissa Euroopan maissa ne on rokotettu Newcastlen taudin varalta, eikä tällaisten rokotettujen lintujen tuonti Suomeen ole sallittua (Suomella on virallinen rokottamattomuusstatus). Turvallisin tapa saada uusia lintuja maahan on tuoda ne hedelmöittyneinä siitosmunina ja hautoa ne Suomessa.

Ruokaviraston ohjeita pienten siitosmunaerien tuontiin

ETT-lisäohje: Pienten siitosmunaerien tuonti Suomeen 2023

Siipikarjaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Hannele Nauholz
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 050 559 6202
etunimi.sukunimi@ett.fi