Lääkitys

Mikrobilääkkeiden vastuullinen käyttö

Antibioottien käytön tulee aina perustua tutkimuksen perusteella saatuun diagnoosiin ja Ruokaviraston (ent. Evira) suosituksiin:

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin (PDF, päivitys 5/2016)

Siipikarjan lääkitysopas (PDF)

Lihasiipikarjan lääkkeidenkäyttötarve ja lääkkeiden hallittu käyttö (PDF, ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmän muistio 2007)

Siipikarjaelinkeino on 18.11.2019 linjannut antibioottien käyttöä ja päättänyt rajata kokonaan pois tuotantosiipikarjan lääkitykseen Suomessa käytettävistä antibiooteista seuraavat ihmisille kriittisen tärkeät mikrobilääkkeet:
• (Fluoro)kinolonit
• 3. ja 4. polven kefalosporiinit
• Kolistiini
• Uudet laajakirjoiset ja hitaasti elimistöstä poistuvat makrolidit

Näitä antibiootteja pidetään resistenssin muodostumisen kannalta erityisen ongelmallisina, mistä syystä ne tulisi varata ihmisten vaikeiden tulehdustilojen hoitoon.
Siipikarjaparvien lääkitykseen käytetään tarpeen mukaan jatkossakin vain mahdollisimman kapeakirjoisia antibiootteja taudinaiheuttajien herkkyysmäärityksiin perustuen. Siipikarjan terveystilanteen mahdollisesti oleellisesti muuttuessa tämä linjaus arvioidaan tarvittaessa uudelleen.

Lisätietoa antibiootin käytön rajoituksista tiedotteessa 18.11.2019

Elinkeinon toimia antibioottien vastuullisen käytön edistämiseksi Suomessa esiteltiin ETT:n Ruokaketjuhanke 3:n puitteissa maailmanlaajuisessa virtuaalikonferenssissa 7.-9.6.2021: 5th international conference on Responsible Use of Antibiotics in Animals

Antibioottien käyttötarve suomalaisessa siipikarjatuotannossa

 

Luomueläinten lääkitseminen

Luomutuotannossa eläinten lääkitsemiselle on tavanomaisesta tuotannosta poikkeavia, lainsäädäntöön perustuvia sääntöjä esim. varoaikojen suhteen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vuoden 2022 alusta muuttuneeseen luomusäädökseen, joka edellyttää aina vähintään 48 tunnin vähimmäisvaroaikaa. Tämä ei koske esim. rokotteita eikä eläinlääkkeeksi luokiteltavia vitamiini- ja hivenainevalmisteita.

Eläinlääkkeiden varoajat luomutuotannossa

 

Siipikarjaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Hannele Nauholz
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 050 559 6202
etunimi.sukunimi@ett.fi