Lääkitys

Mikrobilääkkeiden vastuullinen käyttö

Antibioottien käytön tulee aina perustua tutkimuksen perusteella saatuun diagnoosiin ja Ruokaviraston (ent. Evira) suosituksiin:

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin (päivitys 5/2016)

Siipikarjan lääkitysopas

Lihasiipikarjan lääkkeidenkäyttötarve ja lääkkeiden hallittu käyttö (ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmän muistio 2007)

Siipikarjaelinkeino on 18.11.2019 linjannut antibioottien käyttöä ja päättänyt rajata kokonaan pois tuotantosiipikarjan lääkitykseen Suomessa käytettävistä antibiooteista seuraavat ihmisille kriittisen tärkeät mikrobilääkkeet:
• (Fluoro)kinolonit
• 3. ja 4. polven kefalosporiinit
• Kolistiini
• Uudet laajakirjoiset ja hitaasti elimistöstä poistuvat makrolidit

Näitä antibiootteja pidetään resistenssin muodostumisen kannalta erityisen ongelmallisina, mistä syystä ne tulisi varata ihmisten vaikeiden tulehdustilojen hoitoon.
Siipikarjaparvien lääkitykseen käytetään tarpeen mukaan jatkossakin vain mahdollisimman kapeakirjoisia antibiootteja taudinaiheuttajien herkkyysmäärityksiin perustuen. Siipikarjan terveystilanteen mahdollisesti oleellisesti muuttuessa tämä linjaus arvioidaan tarvittaessa uudelleen.

Lisätietoa antibiootin käytön rajoituksista tiedotteessa 18.11.2019

Mikrobilääkkeiden käyttötarve

Mikrobilääkkeiden käyttötarve Suomen siipikarjatuotannossa on erittäin vähäistä.

ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmä kerää vuosittain tietoa sopimustuotantoon kuuluvissa lihasiipikarjayksiköissä käytettyjen antibioottilääkitysten yleisyydestä, käytetyistä lääkemääristä sekä lääkitysten syistä Suomessa. Tiedot välitetään ETT ry:lle, missä ne kerätään yhteen ja tilastoidaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, ja vain yhteenlasketut tilastot julkaistaan, siten kuin ETL:n alkutuotantoryhmässä on sovittu.

Antibioottien käyttö broilerintuotannossa 2007-2020

Antibioottien käyttö kalkkunantuotannossa 2007-2020

Kananmunantuotanto ja antibioottien käyttö

Vertailutietoa antibioottien käytöstä tuotantoeläimille Euroopassa (EMA)

 

Siipikarjaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Hannele Nauholz
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 050 559 6202
etunimi.sukunimi@ett.fi