Eläinten terveys ETT ry.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Lääkitys

Mikrobilääkkeiden vastuullinen käyttö

Antibioottien käytön tulee aina perustua tutkimuksen perusteella saatuun diagnoosiin ja Ruokaviraston (ent. Evira) suosituksiin:

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin (päivitys 5/2016)

Siipikarjan lääkitysopas

Lihasiipikarjan lääkkeidenkäyttötarve ja lääkkeiden hallittu käyttö (ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmän muistio 2007)

Mikrobilääkkeiden käyttötarve

Mikrobilääkkeiden käyttötarve Suomen siipikarjatuotannossa on erittäin vähäistä.

ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmä kerää vuosittain tietoa sopimustuotantoon kuuluvissa lihasiipikarjayksiköissä käytettyjen antibioottilääkitysten yleisyydestä, käytetyistä lääkemääristä sekä lääkitysten syistä Suomessa. Tiedot välitetään ETT ry:lle, missä ne kerätään yhteen ja tilastoidaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, ja vain yhteenlasketut tilastot julkaistaan, siten kuin ETL:n alkutuotantoryhmässä on sovittu.

Antibioottien käyttö broilerintuotannossa 2007-2019

Antibioottien käyttö kalkkunantuotannossa 2007-2019

Kananmunantuotanto ja antibioottien käyttö

Vertailutietoa antibioottien käytöstä tuotantoeläimille Euroopassa (EMA)

 

Siipikarjaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Hannele Nauholz
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 050 559 6202
etunimi.sukunimi@ett.fi