Lääkitys

Mikrobilääkkeiden vastuullinen käyttö

Antibioottien käytön tulee aina perustua tutkimuksen perusteella saatuun diagnoosiin ja Ruokaviraston (ent. Evira) suosituksiin:

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin (päivitys 5/2016)

Siipikarjan lääkitysopas

Lihasiipikarjan lääkkeidenkäyttötarve ja lääkkeiden hallittu käyttö (ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmän muistio 2007)

Mikrobilääkkeiden käyttötarve

Mikrobilääkkeiden käyttötarve Suomen siipikarjatuotannossa on erittäin vähäistä.

ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmä kerää vuosittain tietoa sopimustuotantoon kuuluvissa lihasiipikarjayksiköissä käytettyjen antibioottilääkitysten yleisyydestä, käytetyistä lääkemääristä sekä lääkitysten syistä Suomessa. Tiedot välitetään ETT ry:lle, missä ne kerätään yhteen ja tilastoidaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, ja vain yhteenlasketut tilastot julkaistaan, siten kuin ETL:n alkutuotantoryhmässä on sovittu.

Antibioottien käyttö broilerintuotannossa 2007-2019

Antibioottien käyttö kalkkunantuotannossa 2007-2019

Kananmunantuotanto ja antibioottien käyttö

Vertailutietoa antibioottien käytöstä tuotantoeläimille Euroopassa (EMA)

 

Siipikarjaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Hannele Nauholz
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 050 559 6202
etunimi.sukunimi@ett.fi