Tilakäynnit

Tilolla käyvät henkilöt voivat tuoda tai viedä mukanaan tarttuvia tauteja. Vierailijoiden aiheuttama tautiriski vaihtelee: muilla tiloilla käyvien ammattilaisten aiheuttama tautiriski on suurempi, kuin eläimiin tutustumaan tulleiden kaupunkilaisten. Tauti voi kulkea henkilön itsensä lisäksi hänen käyttämänsä kulkuneuvon tai välineiden mukana.

Pelisäännöt tilakäyntejä varten

Lapset ja tuotantoeläimet – vältä tartuntariskejä

Tautisulku estää tautien tuloa, mutta myös tilalla olevan taudin leviämistä toisille tiloille:

Käytä tautisulkua oikein

Muista käsihygienian merkitys tartuntojen leviämisen ehkäisyssä. Kertakäyttökäsineet suositeltavia.

Pese saappaat tullessasi tautisulkuun tilan sisältä.

Puhdista tilalla käyttämäsi varusteet huolellisesti.

Tautiriskien vuoksi tiloilla olisi hyvä olla omia hoitovälineitä: Tilan varusteet

Ohjeita tiloilla käyville ammattilaisille:

Tautiriskien hallinta maatalouslomituksessa

Toimintaohjeet huoltomiehille ja asentajille

Hygieniaohje sorkkahoitajille

Ulkomaiset työntekijät tuotantoeläintilalla

 

 

 

 

 

 

Nautaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Milla Hiekkaranta
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 050 340 7495
etunimi.sukunimi@ett.fi