Salmonella-info

Alta löydät lisätietoa salmonellasta sekä tutkimusohjeita tilatasolle.

Salmonella – Taudinaiheuttajan kuvaus

Nautatilat

Salmonellanäytteenotto nautatiloilla (ETT)

Sikatilat

Katso Sikavan ohjeet

Siipikarjatilat

Siipikarjan salmonellavalvonta (Ruokavirasto)

Salmonellatutkimus

Salmonellanäytteitä tutkivat laboratoriot (Ruokavirasto)

Tutkimuslähetteet salmonellanäytteiden laboratorioon lähettämistä varten (nauta, sika siipikarja)

 

Tutustu myös Ruokaviraston ja Zoonoosikeskuksen salmonellainformaatioon

 

Liitetiedostot