Salmonella-info

Alta löydät lisätietoa salmonellasta sekä tutkimusohjeita tilatasolle.

Salmonella – Taudinaiheuttajan kuvaus

ETT:n salmonellasaneerauskoulutuksen materiaalit

Nautatilat

Salmonellanäytteenotto nautatiloilla (ETT)

Salmonellanäytemäärä nautatiloilla (pfd)

Nautatilan salmonellasaneerauksen aikajana

Sikatilat

Salmonellanäytteenotto sikatiloilla (ETT)

Sopimuslaboratorion lähete Sikavan sivuilla

Sikojen lopetuksen hakeminen, kun sikalassa on todettu salmonellatartunta (Ruokaviraston ohje, MMM asetus zoonooseista 316/2021)

Siipikarjatilat

Siipikarjan salmonellavalvonta (Ruokavirasto)

Salmonellatutkimus

Salmonellanäytteitä tutkivat laboratoriot (Ruokavirasto)

Tutkimuslähetteet salmonellanäytteiden laboratorioon lähettämistä varten (nauta, sika siipikarja)

 

Tutustu myös Ruokaviraston ja Zoonoosikeskuksen salmonellainformaatioon

Hyvän salmonellatilanteen säilyttäminen nauta- ja sikatiloilla vaatii tehokkaita torjuntakeinoja (VNTEAS -hanke 2020-2021)

 

Liitetiedostot