Eläinten terveys ETT ry.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Lääkitys

Eläinten lääkitsemistä koskeva lainsäädäntö (Ruokavirasto)

Ajankohtaista eläinten lääkitsemisestä (Ruokavirasto)

Mikrobilääkkeiden vastuullinen käyttö

Antibioottien käytön tulee aina perustua tutkimuksen perusteella saatuun diagnoosiin ja Ruokaviraston (ent. Evira) suosituksiin:

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin (päivitys 5/2016)

Hallittu lääkkeiden käyttö sikatilalla

Lääkkeiden varalle luovutusta koskevia ohjeita tuotantoeläinten terveydenhuoltoon kuuluville tiloille

Lääkkeiden varalle luovutus sikatiloille 18.12.2014

Muistutus näytteenottovelvollisuudesta lääkeluovutuksen edellytyksenä (Ruokavirasto)

Muistustus kirjanpitovelvollisuudesta ja terveydenhuoltosuunnitelman päivityksestä (Ruokavirasto)

Lääkekirjanpito Sikavassa

Sikavan lääkekirjanpidon ohje 2015

Muita Sikavan ohjeita

Liitetiedostot

Sikaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä


Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 050 478 3353
etunimi.sukunimi@ett.fi