Lääkitys

Mikrobilääkkeiden vastuullinen käyttö

 

Antibioottien käytön tulee perustua tutkimuksen perusteella saatuun diagnoosiin. Noudata ohjeita hallittuun lääkkeiden käyttöön sikatilalla. Eläinlääkäreille on oma mikrobilääkkeiden vastuullisen käytön ohje

 

Lääkkeiden käyttöön ja siihen liittyvään lainsäädäntöön löytyy Ruokaviraston sivuilta ajankohtaista tietoa. Lisäksi muista  luomutuotannon poikkeavat varoajat.

 

 

 

Lääkkeiden varalle luovutusta koskevia ohjeita tuotantoeläinten terveydenhuoltoon kuuluville tiloille

 

Lääkkeiden varalle luovutus sikatiloille 18.12.2014

Muistutus näytteenottovelvollisuudesta lääkeluovutuksen edellytyksenä (Ruokavirasto)

Muistutus kirjanpitovelvollisuudesta ja terveydenhuoltosuunnitelman päivityksestä (Ruokavirasto)

Lääkekirjanpito Sikavassa

 
Kansallisen tason pitopaikkojen ja pitopaikat, joille eläinlääkäri luovuttaa varalle lääkkeitä pitää pitää lääkekirjanpito Sikavassa ajan tasalla. 

Sikavan lääkekirjanpidon ohje 2015

Usein kysyttyä lääkitsemislainsäädännöstä (Ruokavirasto)

Liitetiedostot

Sikaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä


Asiantuntijaeläinlääkäri
Vera Talvitie
Puh. 050 478 3353
etunimi.sukunimi@ett.fi