Lääkitys

Ajankohtaista eläinten lääkitsemisestä (Ruokavirasto)

Eläinten lääkitsemistä koskeva lainsäädäntö  (Ruokavirasto)

Mikrobilääkkeiden vastuullinen käyttö

 

Antibioottien käytön tulee aina perustua tutkimuksen perusteella saatuun diagnoosiin ja Ruokaviraston suosituksiin:

5/2016

Eläinlääkkeiden varoajat luomutuotannossa

 

 

Lääkkeiden varalle luovutusta koskevia ohjeita tuotantoeläinten terveydenhuoltoon kuuluville tiloille

 

Lääkkeiden varalle luovutus sikatiloille 18.12.2014

Muistutus näytteenottovelvollisuudesta lääkeluovutuksen edellytyksenä (Ruokavirasto)

Muistutus kirjanpitovelvollisuudesta ja terveydenhuoltosuunnitelman päivityksestä (Ruokavirasto)

Lääkekirjanpito Sikavassa

Sikavan lääkekirjanpidon ohje 2015

Usein kysyttyä lääkitsemislainsäädännöstä (Ruokavirasto)

Liitetiedostot

Sikaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä


Asiantuntijaeläinlääkäri
Vera Talvitie
Puh. 050 478 3353
etunimi.sukunimi@ett.fi