Mycoplasma bovis

Mycoplasma bovis – taudinkuvaus

Ajankohtainen M. bovis -tilanne Suomessa

Lisätietoa Mycoplasma bovis -tartunnasta (Ruokavirasto)

Mycoplasma bovis -vastustusohjelma

ETT ry ylläpitää Mycoplasma bovis vastustusohjelmaa lypsykarja- ja emolehmätiloille (ohjelma päivitetty 28.2.2017)

Vastustusohjelmaan liitytään täyttämällä Mycoplasma bovis -vastustusohjelman liittymislomake ja palauttamalla se Nasevaan, PL 221, 60101 Seinäjoki tai skannaamalla allekirjoitetun lomakkeen naseva(at)ett.fi sähköpostiin.

Ohjelmaan liittyvälle tilalle on lisäksi tehtävä ensisijaisesti Nasevan Biocheck-tautisuojausarviointi tai laadittava Tautiriskien kartoituslomake nautatiloille, joka tallennetaan Nasevan Tautitorjunta-sivulle liitetiedostoksi.

Tautiriskien kartoituslomakkeen täyttöohje

Näytteenotto-ohjeita

Jos haluat liittyä M. bovis -vastustusohjelmaan

M. bovis -vastustusohjelmasta löytyvät yksityiskohtaisemmat ohjeet näytteenottoon.

Jos epäilet M. bovis -tartuntaa (tuottaja/eläinlääkäri)

Epäilytapauksissa teetä aina tutkimus:

 • Toimita esim. lääkitsemätön oireileva vasikka Ruokavirastoon tutkittavaksi
 • Kutsu eläinlääkäri ottamaan syväsively/keuhkohuuhtelunäytteet tai sierainlimanäytteet 1-6 kk ikäisistä oireilevista vasikoista Ruokaviraston ohjeiden mukaan.
 • Erityistapauksissa eläinlääkäri voi ottaa verinäytteet 20 %:sta 6-12 kk ikäisiä eläimiä serologiseen tutkimukseen (lisäohjeita alla). Vasta-ainetutkimuksen tulosten tulkinta saattaa kuitenkin olla vaikeaa.
 • Toimita utaretulehdusnäytteet aina PCR-tutkimukseen, koska M. bovis ei löydy muilla maitonäytteiden tutkimusmenetelmillä (lisäohjeita alla).
 • Ks. myös M. bovis -vastustusohjelma, kohta C.

M. bovis -tutkimukset

1. Sierainlimatutkimukset PCR-menetelmällä ja vasta-ainetutkimukset nautojen verinäytteistä (seerumi):

2. Utaretulehdus- ja tankkimaitonäytteet tuottaja voi itse ottaa ja lähettää ne tutkittavaksi PCR-menetelmällä alla mainittuihin laboratorioihin:

 • Valio, Seinäjoki
  • Valion tuottajat voivat lähettää tankkimaitonäytteen kuten normaalin utaretulehdusnäytteen. Lähetteeseen maininta ”tankkimaitonäyte, M. bovis -vastustusohjelma”.
  • Tulos tulee laboratoriosta suoraan Nasevaan.
 • Movet Oy, Kuopio
  • Muista laittaa lähetteeseen, että haluat tuloksen Nasevaan.

Laita vastustusohjelmaan kuuluviin tankkimaitotutkimuslähetteisiin korvanumeroksi ”0000” ja lehmän nimeksi ”tankkimaito”. Näytetulos tulee suoraan Nasevan Utareterveys-sivulle, jos olet sallinut näytetulosten lähettämisen Nasevaan.

M. bovis -tartuntatilat

M. bovis -tartunta aiheuttaa lisätyötä ja kustannuksia, mutta siitä voi myös päästä eroon alla olevia ohjeita ja eläinlääkärin laatimaa tilakohtaista riskinhallintasuunnitelmaa noudattamalla. Tartunnan saanut lypsykarja- ja emolehmätila voi osoittaa tartuntariskin olevan samalla tasolla kuin normaalilla Naseva-tilalla riskinhallintasuunnitelmaa noudattamalla ja ottamalla kolme kertaa sierainlimanäytteet vastustusohjelman näytteenotto-ohjeen mukaisesti negatiivisin tuloksin. Mikäli tartuntatila sitoutuu riskinhallintaan sovitulla tavalla, ETT subventoi saneeraustarkoituksessa otettujen sierainlimanäytteiden tutkimista neljällä näytteenottokerralla.

Ohjeita tiloille, joilla on todettu Mycoplasma bovis -tartunta

”Mycoplasma bovis -tartunnan vaikutukset ja vastustus suomalaisessa nautakarjataloudessa” -hanke ja ETU-terveydenhuollon nautaeläinlääkäriryhmä ovat 15.3.2016 laatineet ohjeita niille lypsykarja- ja emolehmätiloille, joilla on todettu M. bovis -tartunta.

Lihanautatiloilla alla olevia ohjeita noudatetaan soveltuvin osin ja lisäksi noudatetaan teurastamon antamia ohjeita välitysvasikka– ja teurasnautaliikenteeseen.

M. bovis on todettu – kuinka toimit?

Perusperiaatteet M. bovis -tartunnan hallintaan lypsykarjatilalle:

 1. Poista M. bovis -utaretulehduslehmät
 2. Erottele vastasyntyneet vasikat erilleen tartunnankantajista
 3. Noudata eläinlääkärin laatimaa tilakohtaista riskienhallintasuunnitelmaa.

Yleisiä ohjeita Mycoplasma bovis -tartuntatilalle

Eläinvälitys Mycoplasma bovis -tartunnan saaneilta tiloilta

Lääkehoitosuositukset Mycoplasma bovis -positiiviselle nautatilalle on tarkoitettu eläinlääkäreiden avuksi, kun suunnitellaan sairaiden eläinten hoitoa M. bovis -tartuntatilalla. Lisää ohjeita samassa yhteydessä toteutettavaan olosuhteiden parantamiseen ja hengitystietulehdusten ennaltaehkäisyyn löytyy nautaterveydenhuollon ohjeista.

Tuotantotilojen puhdistus ja desinfiointi Mycoplasma bovis -positiivisilla tiloilla

 • Pesuohjetta sovelletaan tilakohtaisesti eläinlääkärin riskienhallintasuunnitelman mukaan.

Tartunnan laajuuden selvitys M. bovis -tartuntatilalla

Kun M. bovis -tartunta todetaan lypsykarja- tai emolehmätilalla, tehdään selvitys tartunnan laajuudesta ETT:n ohjeiden mukaisesti. Tartuntaa seurataan ja tartuntariskiä tilan sisällä ja sieltä ulospäin hallitaan riskinhallintasuunnitelman ja sovitun M. bovis -vastustusohjelmaan perustuvan näytteenottoprotokollan mukaisesti.

Ks. myös M. bovis -vastustusohjelma kohta C2.

Nautaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Erja Tuunainen 
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 040 709 0021
etunimi.sukunimi@ett.fi