Yleistä tuotantoeläinten terveydenhuollosta

Kansallinen tuotantoeläinten terveydenhuolto

Yhteisesti sovittuja terveydenhuollon toimenpiteitä, joista kaikki hyötyvät.

Määritelmä

Tuotantoeläinten terveydenhuolto on eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä tuotantoyksikön taloudellisen tuloksen parantamiseksi.
Terveydenhuollolla tarkoitetaan sekä ennaltaehkäiseviä terveydenhoidollisia että sairaudenhoidollisia toimenpiteitä karjan terveydentilan parantamiseksi.

Kansalliset tavoitteet terveydenhuollossa

• Tuotannon kannattavuuden parantaminen
• Tautitilanteen seuranta ja valvonta sekä tautien ennaltaehkäisy
• Lääkkeiden käytön seuranta / hallittu käyttö
• Eläinten hyvinvoinnin edistäminen
• Tiedon kerääminen ja sen hyödyntäminen
• Laatu ja kuluttajaturvallisuus
• Lainsäädännön toteutumisen edistäminen

Koordinaatio

Tuotantoeläinten terveydenhuollon kansallinen koordinaatio käynnistettiin virallisesti 12.3.2001. Koordinaatio hoidetaan yhteistyössä tuottajien, viranomaisten ja elintarviketeollisuuden kesken, terveydenhuollon työryhmän antaman mietinnön mukaisesti (Työryhmämuistio MMM 2000:9).
Nauta-, sika- ja siipikarjatilojen terveydenhuollon koordinaatiosta vastaa Eläinten terveys ETT ry.

Toiminnan painopiste sairauksien ennaltaehkäisyyn ja tuottavuuden nostoon

Eläinten terveydenhuolto on konkreettinen osa kansallista laatustrategiaa: terveydenhuollon keinoin voidaan kehittää myös elintarvikkeiden kokonaislaatua, kuluttajaturvallisuutta, kotimaisen tuotannon kansainvälistä kilpailukykyä ja samalla säilyttää hyvä eläintautitilanne sekä parantaa eläinten hyvinvointia