Lääkitys

Eläinten lääkitsemistä koskeva lainsäädäntö (Ruokavirasto)

Ajankohtaista eläinten lääkitsemisestä (Ruokavirasto)

Mikrobilääkkeiden vastuullinen käyttö

Antibioottien käytön tulee aina perustua tutkimuksen perusteella saatuun diagnoosiin ja Ruokaviraston (ent. Evira) suosituksiin:

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin

Lääkkeiden varalle luovutusta koskevia ohjeita tuotantoeläinten terveydenhuoltoon kuuluville tiloille

Lääkkeiden varalle luovutus nautatiloille (päivitetty 14.6.2021)

Muistutus näytteenottovelvollisuudesta lääkeluovutuksen edellytyksenä (Ruokavirasto)

Muistustus kirjanpitovelvollisuudesta ja terveydenhuoltosuunnitelman päivityksestä(Ruokavirasto)

Lääkitysten kirjaus Nasevaan

Hoitoilmoituksen tallennusohje Nasevaan

Lääkitysten muistiinpanolomake Nasevaan tallentamista varten

Ohjeita muualla

VOIMA 2022-2023 -hankkeen neuvonnalliset materiaalit eläinten lääkitsemisestä tuotantotiloille. Ladattavissa myös ruotsin- ja ukrainankieliset posterit.

Nautaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Milla Hiekkaranta
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 050 340 7495
etunimi.sukunimi@ett.fi