Lääkitys

Eläinten lääkitsemistä koskeva lainsäädäntö (Ruokavirasto)

Ajankohtaista eläinten lääkitsemisestä (Ruokavirasto)

Mikrobilääkkeiden vastuullinen käyttö

Antibioottien käytön tulee aina perustua tutkimuksen perusteella saatuun diagnoosiin ja Ruokaviraston (ent. Evira) suosituksiin:

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin (päivitys 5/2016)

Lääkkeiden varalle luovutusta koskevia ohjeita tuotantoeläinten terveydenhuoltoon kuuluville tiloille

Lääkkeiden varalle luovutus nautatiloille (päivitetty 14.6.2021)

Muistutus näytteenottovelvollisuudesta lääkeluovutuksen edellytyksenä (Ruokavirasto)

Muistustus kirjanpitovelvollisuudesta ja terveydenhuoltosuunnitelman päivityksestä(Ruokavirasto)

Lääkitysten kirjaus Nasevaan

Hoitoilmoituksen tallennusohje Nasevaan

NasevaHealthApp-ohje löytyy Nasevan Ohjeet ja lomakkeet -sivulta

Lääkitysten muistiinpanolomake Nasevaan tallentamista varten

Nautaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Erja Tuunainen 
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 040 709 0021
etunimi.sukunimi@ett.fi