Terveydenhuolto

ETT ry koordinoi sikojen terveydenhuoltoa

Kansalliset tavoitteet tuotantoeläinten terveydenhuollossa

• Tuotannon kannattavuuden parantaminen
• Tautitilanteen seuranta ja valvonta sekä tautien ennaltaehkäisy
• Lääkkeiden käytön seuranta / hallittu käyttö
• Eläinten hyvinvoinnin edistäminen
• Tiedon kerääminen ja sen hyödyntäminen
• Laatu ja kuluttajaturvallisuus
• Lainsäädännön toteutumisen edistäminen

 

Yleistä tuotantoeläinten terveydenhuollosta

ETU-sika-asiantuntijat 2023

 

Kansallinen terveysluokitus ehkäisee tarttuvien sikatautien leviämistä ja edistää sikojen hyvinvointia

Sikaloiden terveysluokitusrekisteri yhdisti 2003 teurastamoiden sikaloita koskevat terveysluokitusjärjestelmät yhdeksi keskitetyksi kansalliseksi rekisteriksi. Ratkaisu mahdollistaa sikaloiden tautitilanteen, terveysluokitusten ja luokitusmuutosten ajantasaisen seurannan sekä tarjoaa runsaasti erilaista informaatiota eri käyttäjäryhmille. Rekisterin terveysluokitustietojen perusteella teurastamot voivat tarvittaessa suunnitella eläinkuljetukset ja teurastukset siten, että terveet siat eivät saa tartuntoja sairaista sioista.

Rekisteriä ylläpitää Eläinten terveys ETT ry:n alaisuudessa toimiva Sikava

Sikavan johtoryhmä

Sikavan terveysluokituksen ehdot 1.5.2021 alkaen

 

Sikaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä


Asiantuntijaeläinlääkäri
Vera Talvitie
Puh. 050 478 3353
etunimi.sukunimi@ett.fi