Terveydenhuolto

ETT ry koordinoi sikojen terveydenhuoltoa

ETU sika-asiantuntijaryhmä 2021

Sika-asiantuntijaryhmän ja ETT:n tukena on Sikaeläinlääkäriryhmä, jossa on mukana sikatauteihin perehtyneitä eläinlääkäreitä.

 

Yleistä tuotantoeläinten terveydenhuollosta

Kansallinen terveysluokitus ehkäisee tarttuvien sikatautien leviämistä ja edistää sikojen hyvinvointia

Sikaloiden terveysluokitusrekisteri yhdisti 2003 teurastamoiden sikaloita koskevat terveysluokitusjärjestelmät yhdeksi keskitetyksi kansalliseksi rekisteriksi. Ratkaisu mahdollistaa sikaloiden tautitilanteen, terveysluokitusten ja luokitusmuutosten ajantasaisen seurannan sekä tarjoaa runsaasti erilaista informaatiota eri käyttäjäryhmille. Rekisterin terveysluokitustietojen perusteella teurastamot voivat tarvittaessa suunnitella eläinkuljetukset ja teurastukset siten, että terveet siat eivät saa tartuntoja sairaista sioista.

Rekisteriä ylläpitää Eläinten terveys ETT ry:n alaisuudessa toimiva Sikava

Sikavan johtoryhmä 2021-2022

Sikavan terveysluokituksen ehdot 1.5.2021 alkaen

 

Sikaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä


Asiantuntijaeläinlääkäri
Vera Talvitie
Puh. 050 478 3353
etunimi.sukunimi@ett.fi