Eläinten terveys ETT ry.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Terveydenhuolto

ETT ry koordinoi sikojen terveydenhuoltoa

Yleistä tuotantoeläinten terveydenhuollosta

ETTn linjaus koskien Nasevan ja Sikavan terveydenhuoltokäyntejä koronavirustilanteessa 19.3.2020

Sika-asiantuntijatyöryhmä 2019

Sika-asiantuntijaryhmän ja ETT:n tukena on Sikaeläinlääkäriryhmä, jossa on mukana sikatauteihin perehtyneitä eläinlääkäreitä.

Kansallinen terveysluokitus ehkäisee tarttuvien sikatautien leviämistä ja edistää sikojen hyvinvointia

Sikaloiden terveysluokitusrekisteri yhdisti 2003 teurastamoiden sikaloita koskevat terveysluokitusjärjestelmät yhdeksi keskitetyksi kansalliseksi rekisteriksi. Ratkaisu mahdollistaa sikaloiden tautitilanteen, terveysluokitusten ja luokitusmuutosten reaaliaikaisen seurannan sekä tarjoaa runsaasti erilaista informaatiota eri käyttäjäryhmille. Rekisterin terveysluokitustietojen perusteella teurastamot voivat tarvittaessa suunnitella eläinkuljetukset ja teurastukset siten, että terveet siat eivät saa tartuntoja sairaista sioista.

Rekisteriä ylläpitää Eläinten terveys ETT ry:n alaisuudessa toimiva Sikava

Sikavan terveysluokituksen ehdot 1.6.2019 alkaen

Eläinten hyvinvoinnin valvontaehdot (Ruokavirasto)

Sikaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä


Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 050 478 3353
etunimi.sukunimi@ett.fi