Terveydenhuolto

ETT ry koordinoi nautojen terveydenhuoltoa

Terveydenhuollon kansalliset tavoitteet ovat

• Tuotannon kannattavuuden parantaminen
• Tautitilanteen seuranta ja valvonta sekä tautien ennaltaehkäisy
• Lääkkeiden käytön seuranta / hallittu käyttö
• Eläinten hyvinvoinnin edistäminen
• Tiedon kerääminen ja sen hyödyntäminen
• Laatu ja kuluttajaturvallisuus
• Lainsäädännön toteutumisen edistäminen

Yleistä tuotantoeläinten terveydenhuollosta

Lypsykarja-asiantuntijaryhmä 2021

Lihanauta-asiantuntijaryhmä 2021

Asiantuntijaryhmien tukena lähinnä tarttuvia eläintauteja koskevissa kysymyksissä toimii eläinlääkäreistä koostuva Nautaeläinlääkäriryhmä 2021.

Naseva

ETT ry ylläpitää nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevaa.

Eläinten terveydenhuollon kansallinen taso nautatilalla

Nasevan terveysluokitus

ETTn linjaus koskien Nasevan ja Sikavan terveydenhuoltokäyntejä koronavirustilanteessa 19.3.2020

Nautaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Erja Tuunainen 
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 040 709 0021
etunimi.sukunimi@ett.fi