Terveydenhuolto

ETT ry koordinoi nautojen terveydenhuoltoa

Terveydenhuollon kansalliset tavoitteet ovat

• Tuotannon kannattavuuden parantaminen
• Tautitilanteen seuranta ja valvonta sekä tautien ennaltaehkäisy
• Lääkkeiden käytön seuranta / hallittu käyttö
• Eläinten hyvinvoinnin edistäminen
• Tiedon kerääminen ja sen hyödyntäminen
• Laatu ja kuluttajaturvallisuus
• Lainsäädännön toteutumisen edistäminen

Yleistä tuotantoeläinten terveydenhuollosta

ETU-lypsykarja-asiantuntijaryhmä

ETU-lihanauta-asiantuntijaryhmä

Asiantuntijaryhmien tukena lähinnä tarttuvia eläintauteja koskevissa kysymyksissä toimii eläinlääkäreistä koostuva ETU-nautaeläinlääkäriryhmä

Naseva

ETT ry ylläpitää nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevaa.

Nasevan johtoryhmä

Eläinten terveydenhuollon kansallinen taso nautatilalla

Nasevan terveysluokitus

ETTn linjaus koskien Nasevan ja Sikavan terveydenhuoltokäyntejä koronavirustilanteessa 19.3.2020

Nautaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Milla Hiekkaranta
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 050 340 7495
etunimi.sukunimi@ett.fi