Terveydenhuolto

ETT ry koordinoi nautojen terveydenhuoltoa

Yleistä tuotantoeläinten terveydenhuollosta

ETTn linjaus koskien Nasevan ja Sikavan terveydenhuoltokäyntejä koronavirustilanteessa 19.3.2020

Lypsykarja-asiantuntijaryhmä 2020

Lihanauta-asiantuntijaryhmä 2020

Asiantuntijaryhmien tukena lähinnä tarttuvia eläintauteja koskevissa kysymyksissä toimii eläinlääkäreistä koostuva Nautaeläinlääkäriryhmä 2020.

Naseva

ETT ry ylläpitää nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevaa.

Eläinten terveydenhuollon kansallinen taso nautatilalla

Nasevan terveysluokitus

Nautaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Erja Tuunainen 
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 040 709 0021
etunimi.sukunimi@ett.fi