Terveydenhuolto

ETT ry koordinoi nautojen terveydenhuoltoa

Terveydenhuollon kansalliset tavoitteet ovat

• Tuotannon kannattavuuden parantaminen
• Tautitilanteen seuranta ja valvonta sekä tautien ennaltaehkäisy
• Lääkkeiden käytön seuranta / hallittu käyttö
• Eläinten hyvinvoinnin edistäminen
• Tiedon kerääminen ja sen hyödyntäminen
• Laatu ja kuluttajaturvallisuus
• Lainsäädännön toteutumisen edistäminen

Yleistä tuotantoeläinten terveydenhuollosta

ETU-lypsykarja-asiantuntijaryhmä

ETU-lihanauta-asiantuntijaryhmä

Asiantuntijaryhmien tukena lähinnä tarttuvia eläintauteja koskevissa kysymyksissä toimii eläinlääkäreistä koostuva ETU-nautaeläinlääkäriryhmä

Naseva

ETT ry ylläpitää nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevaa.

Nasevan johtoryhmä 2021-2022

Eläinten terveydenhuollon kansallinen taso nautatilalla

Nasevan terveysluokitus

ETTn linjaus koskien Nasevan ja Sikavan terveydenhuoltokäyntejä koronavirustilanteessa 19.3.2020

Nautaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Erja Tuunainen 
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 040 709 0021
etunimi.sukunimi@ett.fi