Hyvinvointi

Kansallista tietoa broilereiden hyvinvoinnista

ETT:n Ruokaketjuhankkeissa on kehitetty kansallista tiedonkeruuta ja -raportointia broilereiden hyvinvointia kuvaavien tietojen osalta. Tila- ja teurastamotason seurannassa syntyviä tietoja kolmen suurimman broileriteurastamon tietojärjestelmistä kootaan ETT ry:n toimesta kansalliseksi tilastoksi. Seurattavia parametrejä ovat mm. broilereiden ensimmäisen viikon, koko kasvatusajan ja teuraskuljetusten poistumat, kokojyvien käyttö broilereiden ruokinnassa, jalkapohjien kunto teurasparvissa sekä kokoruho-, selluliitti- ja vesipöhöhylkäykset. Kaikkien teurastettujen broileriparvien jalkapohjien kuntoa seurataan teurastamoilla tarkastuseläinlääkäreiden toimesta, ja näistä tutkimuksista kertyvä kansallinen tieto julkaistaan säännöllisesti ETT:n nettisivuilla (katso linkki alla). Muu broilereiden hyvinvointia koskeva kansallinen tieto on tiedonkeruuseen osallistuvien liha-alan yritysten käytössä tukemassa toiminnan kehittämistä ja esim. vienninedistämistä. Tiedonkeruu kattaa yli 99 % Suomen broilerintuotannosta.

Broilereiden jalkapohjaterveys

Yhtenä tärkeimmistä broilereiden hyvinvoinnin mittareista käytetään ns. jalkapohjaindeksiä.

Indeksin pohjana oleva jalkapohjatulehdusarviointi tehdään tutkimalla parvesta vähintään sadan linnun yksi jalkapohja teurastuksen yhteydessä tarkastuseläinlääkärin toimesta (Valtioneuvoston asetus 375/2011).

Jalkapohjasta pisteytetään ihotulehduksen vakavuusaste vaurion syvyyden perusteella. Alle 40 pisteen parvissa jalkapohjien
kunto on hyvä. Kansainvälisessä vertailussa käytetään luokitusta < 40 pistettä, 40-80 pistettä ja > 80 pistettä. Jos parven jalkapohja-tulehdusarvioinnin tulos ylittää 80 pistettä, on tarkastuseläinlääkärin ilmoitettava siitä broilereiden omistajalle tai pitäjälle sekä sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella eläintenpitoyksikkö sijaitsee.

Koska suurin osa teurastetuista broileriparvista sijoittuu Suomessa alle 40 pisteen ryhmään, on oheisessa tilastossa (sisältää > 90 % suomalaisesta broilerintuotannosta) laskettu myös ns. ”Suomen erityistaso” < 20 pistettä.

Broilereiden jalkapohjaterveys 2012-2020

Siipikarjaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Hannele Nauholz
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 050 559 6202
etunimi.sukunimi@ett.fi