Tuonti

Suunnittele tuonti huolellisesti

Suunnitellessasi nautojen tuontia ota aina hyvissä ajoin (viimeistään kuukausi ennen suunniteltua tuontia) yhteyttä:

Ruokavirasto, puh. 029 530 0400 (vaihde): viralliset tuontimääräykset, lisätietoa: Ruokaviraston tuonti/vientiohjeita

Eläinten terveys ETT ry, puh. 050 559 6202, hannele.nauholz(at)ett.fi: ETT antaa tapauskohtaiset riskiperusteiset lisäohjeet

ETT ry:n hallitus on linjannut 16.11.2016:

“ETT:n hallitus suosittelee varovaisuutta nautaeläinliikenteeseen pitopaikkojen välillä. Turvallisen eläinliikenteen pelisääntöjen noudattaminen on välttämätöntä tarttuvien tautien ehkäisemiseksi ja tuottajaien oikeusturvan varmistamiseksi, koska ryhmävakuutusturva ei kata muita kuin salmonellan aiheuttamia vahinkoja. Nautojen tuontia ei suositella, mikäli uutta eläinainesta on mahdollista saada alkioiden tai sperman muodossa.”

 

Nautojen terveys ei ole kaikkialla yhtä hyvä – tuontiriskit minimoitava

Monien EU-maiden tilanne nautatautien suhteen poikkeaa voimakkaasti Suomen vastaavasta.

Yleistä nautojen tuontiin liittyvistä riskeistä

Mykoplasma bovis -tartunta vaikeuttaa tuontia

Vuonna 2012 Suomessa todettiin ensimmäistä kertaa naudoilla Mycoplasma bovis -tartunta.

M. bovis -bakteerin diagnostiikka on hankalaa; bakteerin löytäminen on todennäköisintä vain akuutissa tartuntavaiheessa. Näytteenottoon pitäisi saada juuri oikean ikäisiä eläimiä (hengitystiemuodossa nuoria vasikoita, utaretulehdusmuodossa akuuttia utaretulehdusta sairastava lehmä). Vasta-ainetutkimuksen tulokset taas ovat vaikeasti tulkittavia. Tuonnin yhteydessä tehtävät oireettoman tuontieläimen tai edes sen lähtökarjan tutkimukset eivät välttämättä kerro koko totuutta mykoplasman leviämisriskistä.

Tuontiohjeet

ETT:n tuontiohjeet laaditaan riskiperusteisesti ja tapauskohtaisesti. Näiltä kotisivuilta löytyy siitä syystä vain yleisohjeita. Saadaksesi omaa tuontisuunnitelmaasi koskevat ohjeet ota yhteyttä ETT:lle viimeistään 1-2 kuukautta ennen tuontia.

Tuonnin yleisohje 2020 (ETT)

ETT tuontikaranteeniohje 2020

Tuontialkion vastaanottajan tutkimusohje 2019

Tuontialkionvastaanottajan tutkimuslähete

Nautaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Erja Tuunainen 
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 040 709 0021
etunimi.sukunimi@ett.fi