Eläinliikenne

Eläinkauppa on suurin riski tarttuvien eläintautien leviämiselle

Älä koskaan osta ”sikaa säkissä”, vaan vaadi tietoa sekä ostoeläimen että sen lähtötilan terveystilanteesta. Varmista, että saat kyseiset terveystiedot aina kirjallisena, joko suoraan Nasevasta tai erillisellä terveystodistuslomakkeella.

Terveystodistus eläinkauppaa/-siirtoja varten on eläinlääkärin sähköisellä allekirjoituksella varustettuna tallennettavissa Nasevaan, ja PDF-muotoinen todistus on tulostettavissa suoraan Nasevasta.

Nasevaan kuulumattomilla tiloilla voidaan käyttää ETU- Nautakarjan terveystodistusta.

Nautaketjun turvallisen toimintatavan ohjeistuksia (ETT:n Ruokaketjuhanke 1)

Pelisäännöt vastuulliseen eläinkauppaan lypsykarja- ja emolehmätilalle

ETT:n välitysvasikkaohje

ETT:n teurasnautaohje

Tutkimusohjeita

Salmonellanäytteenotto nautatiloilla

Eläinkuljetus

Eläintautien ennaltaehkäisy eläinkuljetusten yhteydessä

Eläinkuljetuskaluston puhdistusohje ETT

Sorkkasairaudet ja eläinkauppa

 

Nautaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Erja Tuunainen 
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 040 709 0021
etunimi.sukunimi@ett.fi