Eläinliikenne

Eläinkauppa on suurin riski tarttuvien eläintautien leviämiselle

Älä koskaan osta ”sikaa säkissä”, vaan vaadi tietoa sekä ostoeläimen että sen lähtötilan terveystilanteesta. Varmista, että saat kyseiset terveystiedot aina kirjallisena, joko suoraan Nasevasta tai erillisellä terveystodistuslomakkeella.

Nautaketjun turvallisen toimintatavan ohjeistuksia (ETT:n Ruokaketjuhanke 1)

Ostaessasi eläimiä, pyydä myyjätilalta terveystilanneraportti ja halutessasi myös todistus pitopaikan eläinten terveydentilasta.

Terveystodistus eläinkauppaa/-siirtoja varten on eläinlääkärin sähköisellä allekirjoituksella varustettuna tallennettavissa Nasevaan, ja PDF-muotoinen todistus on tulostettavissa suoraan Nasevasta.

Nasevaan kuulumattomilla tiloilla voidaan käyttää ETU- Nautakarjan terveystodistusta.

Eläin/eläimet siirretään vasta sen jälkeen, kun olet varmistanut, että ostettavat eläimet, niiden lähtökarja ja pitopaikka täyttävät seuraavat vaatimukset:

  • Kuljetuksissa ei ole eläimiä, joiden terveysstatus on tuntematon.
  • Eläimillä ei ole sairauden oireita.
  • Ostettavista eläimistä on alle 2 kk vanha kielteinen salmonellatutkimustulos.
  • Jos lähtökarjassa on todettu utare- tai hengitystietulehduksia, niiden aiheuttajat on tutkittu. Str. agalactiae ja M. bovis -tartuntoja ei ole todettu.
  • Pitopaikassa ei ole terveydenhuoltokäynneillä todettu M. bovis -tartunnan, paratuberkuloosin, tai tartunnallisten sorkkasairauksien oireita.
  • Pälvisilsan oireita ei ole todettu viimeiseen 3 vuoteen.
  • Pitopaikassa ei ole havaittu tarttuvia suolisto- ja hengitystiesairauksien oireita viimeisen kuukauden (1 kk) aikana.
  • Jos tartuntoja on todettu, ETT:n saneeraus- tai riskinhallintaohjeita on noudatettu.

Myydessäsi eläimiä, huomioi

Pelisäännöt vastuulliseen eläinkauppaan lypsykarja- ja emolehmätilalle

ETT:n välitysvasikkaohje

ETT:n teurasnautaohje

Tutkimusohjeita

Salmonellanäytteenotto nautatiloilla

Eläinkuljetus

Eläintautien ennaltaehkäisy eläinkuljetusten yhteydessä

Eläinkuljetuskaluston puhdistusohje ETT

Sorkkasairaudet ja eläinkauppa

 

Nautaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Milla Hiekkaranta
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 050 340 7495
etunimi.sukunimi@ett.fi