ETT:n sertifioidut terveydenhuoltojärjestelmät

Yli 95 % Suomessa tuotetusta maidosta, naudanlihasta ja sianlihasta tuotetaan tiloilla jotka kuuluvat nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevaan tai sikaloiden terveysluokitusrekisteri Sikavaan. Molemmilla järjestelmillä on ISO9001 laadunhallintasertifiointi. Sertifikaatti kertoo kuluttajille siitä, että järjestelmiin kuuluvilla maito- ja lihatiloilla tehdään ennakoivaa ja suunnitelmallista työtä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden edistämiseksi.

ISO 9001:2015 sertifikaatti järjestelmille

Lue lisää järjestelmistä alla olevista linkeistä: