Djurens hälsa ETT rf är en nationellt och internationellt aktiv förening vars uppdrag är att främja hälsa och välbefinnande av produktionsdjur och att hjälpa till att behärska sjukdomsriskerna vid import av djur och foder

ETT´s certifierade
djurhälsovårdsystem

Mer än 95% av den mjölk, nöt- och griskött som produceras i Finland produceras på gårdar som ingår i Naseva systemet för uppföljning av nötboskapens hälsovård eller Sikava registret för hälsoklassificering av svingårdar. Båda systemen är certifierade enligt ISO9001.

Läs mer om kvalitetssystemue

ETT på sociala medier