Djurens hälsa ETT rf​

  • Nationellt och internationellt aktiv förening med huvudkontor i Seinäjoki
  • Inrättad av livsmedelsindustrin och producenter efter Finlands anslutning till EU
  • Upprätthållas av finska mejerier, köttföretag och äggpackerier.

Uppgifter

  • upprätthållande och befrämjande av hälsa och välmående hos produktionsdjur genom koordinering av nationella djurhälsovården samt styrning av importen av djurmaterial och foder så, att risken för djursjukdomar hålls under kontroll
  • delande av information om förebyggande av smittosamma  djursjukdomar
  • konsultering gällande sanering av smittosamma sjukdomar
  • inom fodersektorn upprätthållande och utvecklande av verksamhet inom Positivlistan samt befjämjande av foderhygien
  • nationellt och internationellt samarbete med övriga verksamma inom samma sektor
  • fungera som praktiska sakkunniga i nationella och internationella arbetsgrupper och projekt

Uppdatering av sidorna pågår. Om du inte hittar information du behöver vänligen kontakta oss.

Djurens hälsa ETT rf

Gemensam kvalitet

Sikava och Naseva kvalitetsinformation

SALMONELLA-INFO

Aktuell information och vägledning om salmonella

Projekt

Kolla in våra projekt