Positiivilista

Katso ajankohtainen lista (julkaistu 18.12.2023; voimassa välittömästi):

Positiivilista – positivlistan 15.2.2024

(The current Positive list of the feed operators fulfilling additional criteria to ensure the safety of their products)

Salmonellan esiintyminen suomalaisilla kotieläintiloilla on kansainvälisen mittapuun mukaan harvinaista. Yksi merkittävimmistä tekijöistä hyvän tilanteen ylläpitämiseksi on rehujen puhtaus. Rehusektorilla on Suomessa vahvat perinteet tiukkaan salmonellakontrolliin. Perinteet on luotu lainsäädännön pohjalta, sillä rehulaki velvoittaa rehunmyyjät ja -valmistajat toimimaan vastuullisesti.

Eläinten terveys (ETT ry) pitää yllä ns. positiivilistaa rehualan toimijoista (maahantuojat ja valmistajat), jotka vapaaehtoisesti osoittavat riskienhallintakykynsä salmonellan suhteen. Listalle pääsyn edellytyksenä on vapaaehtoinen tuontieräkohtainen salmonellakontrolli maahantuoduista tuotantoeläinten (sis. turkiseläimet) rehuista ja rehuaineista sekä niiden valmistuksessa rehuhygienia-asetuksen mukainen laadunvarmistussuunnitelma.

Rajaukset positiivilistatoiminnassa

Positiivilistalle hyväksytään vain rehualan toimijoita, joiden tuotteisiin liittyy salmonellariski. Kivennäis- ja vitamiini- tms. rehuja, joihin ei katsota liittyvän salmonellariskiä, valmistavia ja tuovia rehualan yrityksiä ei hyväksytä positiivilistalle. ETT:n jäsenyritysten tuotantosopimuksiin mahdollisesti sisällytetty vaatimus hankkia rehut vain positiivilistan yrityksiltä ei koske seuraavia rehualan toimijoita:

  • toimijoita, jotka valmistavat tai maahantuovat kivennäisaineita tai kivennäis-rehuseoksia, vitamiineja, hivenaineita, lisäaineita (säilöntäaineet, entsyymit yms.) tms. aineita, joihin ei liity salmonellariskiä
  • elintarvikealan yrityksiä, jotka toimittavat elintarvikekelpoisia sivutuotteita rehuksi (esim. leipomot, makeistehtaat).
  • rehujen ja rehuaineiden jälleenmyyntiä
  • omaan tarpeeseen tuontia alkutuotantotilalle, mikäli tällainen on meijerin/teurastamon/ munapakkaamon tuotantosopimuksen puitteissa sallittua

Lisätietoa: Hakeutuminen ETTn positiivilistalle

Säännöt

Positiivilistan säännöt 26.1.2023 (PDF)

Positiivilistan säännöissä mainitut Ruokaviraston ohjeet
(mm. ”Viranomaisnäytteenotto-ohje erityisen riskialttiiden tuontirehujen salmonellatutkimuksia varten” sekä rehulain nojalla hyväksytyt salmonellatutkimuksia tekevät laboratoriot)

Rehuun liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Kati Kastinen
Laatupäällikkö, positiivilista
Puh. 040 178 1581
etunimi.sukunimi@ett.fi

Olli Ruoho
Asiantuntijaeläinlääkäri, rehuhygienia
Puh. 040 820 1257
etunimi.sukunimi@ett.fi