Tilatason tautisuojaus

Tautiriskien hallinta sikatiloilla

Sikatilojen tautisuojaus – ohje sikatilojen työntekijöille (Ruokavirasto ja ETT)

Sikalan tautisulku

Käytä tautisulkua oikein

Pelisäännöt tilakäyntejä varten

Lapset ja tuotantoeläimet – vältä tartuntariskejä

Tautiriskien hallinta maatalouslomituksessa

Ulkomaiset työntekijät tuotantoeläintilalla

Eläintautien ennaltaehkäisy eläinkuljetusten yhteydessä

Haittaeläinten torjunta

 

Sikaloiden tautisuojauksen arviointi

Biocheck.UGent

Liitteenä Prof. Jeroen Dewulfin luennot Suomessa 18.-19.10.2017, aiheena sikaloiden tautisuojauksen arviointi

 

Sika harraste-eläimenä

Siat ovat aina tuotantoeläimiä, vaikka niitä pidettäisiinkin harrastuksena, ja vaikka ne olisivatkin esim. mini-, villa- tai villisikoja. Harrastajien on hyvä muistaa, että yksittäisiäkin, lemmikkeinä pidettäviä tuotantoeläimiä koskevat samat määräykset ja ohjeet esim. rekisteröinnin ja kirjanpidon osalta kuin ammattimaistakin tuotantoa. Harrastajien tulee myös huomioida niin eläinten hyvinvointiin kuin esim. tarttuvien tautien ennaltaehkäisyyn ja vastustukseen liittyvät ohjeistukset.

ETT:n kesäpossuohje

Liitetiedostot

Sikaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä


Asiantuntijaeläinlääkäri
Vera Talvitie
Puh. 050 478 3353
etunimi.sukunimi@ett.fi

 • Erityistilanteet ja poikkeusluvat
 • Hyvinvointi-indeksi (seuranta, kehittäminen)
 • VTM-prosessi (seuranta, kehittäminen)
 • Koulutus (eläinlääkärikoulutus ja pätevyydet)
 • Rekisterin kehittäminen ja ylläpito
 • Sidosryhmäyhteistyö, ETU-sikaterveydenhuolto


Asiantuntijaeläinlääkäri
Susanna Takaluoma
Puh. 046 922 5730 ti-pe
etunimi.sukunimi@ett.fi

 • Laatujärjestelmä (poikkeamat, riskienhallinta, sisäiset auditoinnit: Envirovet ja Naseva)
 • Poikkeamien korjaavien toimenpiteiden hallinta Sikavan osalta
 • Sikaeläinlääkäriryhmä
 • Sikavan erityistason hallinta ja auditointi
 • Sikavan ohjeiden ja lomakkeiden päivitys ja ylläpito