Nauta

Suomalaisen elintarviketalouden laatuketju perustuu tilan tuottamaan laatuun ja sen dokumentointiin.

Laadun perustan muodostavat lakisääteiset asiat, jotka koskevat nautojen hyvinvointia, eläintauteja, lääkitsemistä ja elintarvikkeiden alkutuotantoa. Kansallinen lakitason ylittävä laatu syntyy hyvistä suomalaisista toimintatavoista. Suomalainen maito ja liha on korkealaatuista, eikä sisällä lääkejäämiä. Säännöllisiin eläinlääkärikäynteihin perustuva terveydenhuoltotyö edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarviketurvallisuutta.

Eläinten terveys ETT ry koordinoi nautojen terveydenhuoltoa ja ylläpitää nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevaa. Nasevan tehtävänä on dokumentoida terveydenhuollon tuottamaa laatutietoa ja edistää nautaterveydenhuollon kansallisia tavoitteita.

Tapahtumat

Nautaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Milla Hiekkaranta
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 050 340 7495
etunimi.sukunimi@ett.fi