Nauta

Suomalaisen elintarviketalouden laatuketju perustuu tilan tuottamaan laatuun ja sen dokumentointiin.
Laadun perustan muodostavat lakisääteiset asiat, jotka koskevat lääkityksiä, eläinten olosuhteita sekä maidontuotantohygieniaa. Kansalliset, lakitason ylittävät laatutekijät perustuvat perinteisiin suomalaisiin toimintatapoihin koskien jäämä- ja tautihallintaa, maidon ja lihan teknistä ja mielikuvalaatua sekä tilan ja eläinlääkärin terveydenhuoltotoimintaa.

ETT ry koordinoi nautojen terveydenhuoltoa ja ylläpitää nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevaa. Nasevan yhtenä tehtävänä on dokumentoida terveydenhuollon tuottamaa laatutietoa.

Nautaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Erja Tuunainen 
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 040 709 0021
etunimi.sukunimi@ett.fi