Tuonti

Riskiperusteisuus lähtökohtana

Sikojen tarttuvat taudit ovat Euroopassa yleisiä ja voivat Suomeen levitessään aiheuttaa huomattavia taloudellisia menetyksiä ja eläinten hyvinvoinnin heikentymistä. Euroopan maista vain Norjassa – ja joiltakin osin myös Ruotsissa – sikatautitilanne vastaa Suomen tilannetta.

Yleistä sikojen tuontiriskeistä

Älä tuo afrikkalaista sikaruttoa Suomeen! (Ruokavirasto)

Suunnittele tuonti huolellisesti

Suunnitellessasi sikojen tuontia ota aina yhteyttä:

Ruokavirasto, puh. 029 530 0400 (vaihde): viralliset tuontimääräykset, lisätietoa: Ruokaviraston tuonti/vientiohjeita

Eläinten terveys ETT ry, puh. 050 559 6202, hannele.nauholz(at)ett.fi: riskiperusteiset lisäohjeet

Tuontiohjeet

ETT:n tuontiohjeet laaditaan riskiperusteisesti ja tapauskohtaisesti. Näiltä kotisivuilta löytyy siitä syystä vain yleisohjeita. Saadaksesi omaa tuontisuunnitelmaasi koskevat ohjeet ota yhteyttä ETT:lle viimeistään 1-2 kuukautta ennen tuontia.

Tuonnin yleisohje 2020 voimassa 21.4.2021 saakka (ETT)

ETT:n tuontikaranteeniohje

ETT ry ohjeistaa sikojen ja karjunsperman tuontia sekä tarjoaa neuvontaa sikaloiden tautisuojausta ja terveydenhuoltoa yms. koskevissa kysymyksissä.

Harrastesiatkin voivat aiheuttaa tautiriskin

Villi- ja minisiat voivat kantaa samoja tauteja kuin tuotantosiatkin. Myös näiden tuonnissa Suomeen tulee huomioida samat Ruokaviraston tuontimääräykset ja ETT ry:n lisäohjeet riskien hallitsemiseksi.

Sikaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä


Asiantuntijaeläinlääkäri
Vera Talvitie
Puh. 050 478 3353
etunimi.sukunimi@ett.fi

 • Erityistilanteet ja poikkeusluvat
 • Hyvinvointi-indeksi (seuranta, kehittäminen)
 • VTM-prosessi (seuranta, kehittäminen)
 • Koulutus (eläinlääkärikoulutus ja pätevyydet)
 • Rekisterin kehittäminen ja ylläpito
 • Sidosryhmäyhteistyö, ETU-sikaterveydenhuolto


Asiantuntijaeläinlääkäri
Susanna Takaluoma
Puh. 046 922 5730 ti-pe
etunimi.sukunimi@ett.fi

 • Laatujärjestelmä (poikkeamat, riskienhallinta, sisäiset auditoinnit: Envirovet ja Naseva)
 • Poikkeamien korjaavien toimenpiteiden hallinta Sikavan osalta
 • Sikaeläinlääkäriryhmä
 • Sikavan erityistason hallinta ja auditointi
 • Sikavan ohjeiden ja lomakkeiden päivitys ja ylläpito