Tuonti

Riskiperusteisuus lähtökohtana

Sikojen tarttuvat taudit ovat Euroopassa yleisiä ja voivat Suomeen levitessään aiheuttaa huomattavia taloudellisia menetyksiä ja eläinten hyvinvoinnin heikentymistä. Euroopan maista vain Norjassa – ja joiltakin osin myös Ruotsissa – sikatautitilanne vastaa Suomen tilannetta.

Yleistä sikojen tuontiriskeistä

Älä tuo afrikkalaista sikaruttoa Suomeen! (Ruokavirasto)

Suunnittele tuonti huolellisesti

Suunnitellessasi sikojen tuontia ota aina ajoissa (viimeistään 2 kk ennen suunniteltua tuontia) yhteyttä:

Ruokavirasto, puh. 029 530 0400 (vaihde): viralliset tuontimääräykset, lisätietoa: Ruokaviraston tuonti/vientiohjeita

Eläinten terveys ETT ry, puh. 050 478 3353, vera.talvitie(at)ett.fi: riskiperusteiset lisäohjeet

Tuontiohjeet

ETT:n tuontiohjeet laaditaan riskiperusteisesti ja tapauskohtaisesti. Näiltä kotisivuilta löytyy siitä syystä vain yleisohjeita. Saadaksesi omaa tuontisuunnitelmaasi koskevat ohjeet ota yhteyttä ETT:lle viimeistään 2 kuukautta ennen tuontia.

Eläinten tuojan muistilista – vastuullinen tuonti

ETT:n tuontikaranteeniohje

ETT ry ohjeistaa sikojen ja karjunsperman tuontia sekä tarjoaa neuvontaa sikaloiden tautisuojausta ja terveydenhuoltoa yms. koskevissa kysymyksissä.

Harrastesiatkin voivat aiheuttaa tautiriskin

Villi- ja minisiat voivat kantaa samoja tauteja kuin tuotantosiatkin. Myös näiden tuonnissa Suomeen tulee huomioida samat Ruokaviraston tuontimääräykset ja ETT ry:n lisäohjeet riskien hallitsemiseksi.

Sikaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä


Asiantuntijaeläinlääkäri
Vera Talvitie
Puh. 050 478 3353
etunimi.sukunimi@ett.fi