Eläinten terveys ETT ry.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Tuonti

Riskiperusteisuus lähtökohtana

Sikojen tarttuvat taudit ovat Euroopassa yleisiä ja voivat Suomeen levitessään aiheuttaa huomattavia taloudellisia menetyksiä ja eläinten hyvinvoinnin heikentymistä. Euroopan maista vain Norjassa – ja joiltakin osin myös Ruotsissa – sikatautitilanne vastaa Suomen tilannetta.

Yleistä sikojen tuontiriskeistä

Älä tuo afrikkalaista sikaruttoa Suomeen! (Ruokavirasto)

Suunnittele tuonti huolellisesti

Suunnitellessasi sikojen tuontia ota aina yhteyttä:

Ruokavirasto, puh. 029 530 0400 (vaihde): viralliset tuontimääräykset, lisätietoa: Ruokaviraston tuonti/vientiohjeita

Eläinten terveys ETT ry, puh. 050 559 6202, hannele.nauholz(at)ett.fi: riskiperusteiset lisäohjeet

Tuontiohjeet

ETT:n tuontiohjeet laaditaan riskiperusteisesti ja tapauskohtaisesti. Näiltä kotisivuilta löytyy siitä syystä vain yleisohjeita. Saadaksesi omaa tuontisuunnitelmaasi koskevat ohjeet ota yhteyttä ETT:lle viimeistään 1-2 kuukautta ennen tuontia.

Tuonnin yleisohje (ETT)

ETT:n tuontikaranteeniohje

ETT ry ohjeistaa sikojen ja karjunsperman tuontia sekä tarjoaa neuvontaa sikaloiden tautisuojausta ja terveydenhuoltoa yms. koskevissa kysymyksissä.

Harrastesiatkin voivat aiheuttaa tautiriskin

Villi- ja minisiat voivat kantaa samoja tauteja kuin tuotantosiatkin. Myös näiden maahantuonnissa tulee huomioida samat Ruokaviraston tuontimääräykset ja ETT ry:n lisäohjeet riskien hallitsemiseksi.

Liitetiedostot

Sikaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä


Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 050 478 3353
etunimi.sukunimi@ett.fi