Varastojen merkintä

Rehuvarastojen merkintäjärjestelmä

Varastomerkkityöryhmä 2010-11

Rehu- ja elintarviketeollisuuden sekä tuottajien edustajista koostuva ns. varastomerkkityöryhmä on kehittänyt yhtenäisen, valtakunnallisen järjestelmän maatiloilla olevien rehuvarastojen yksilöityä merkintää varten. Elintarvikealan yhdessä laatima Hyvät rehuvarastojen merkintätavat -ohje on laatuaan ensimmäinen Euroopan yhteisön alueella.

Rehuteollisuusyhdistyksen tiedote

Rehulain uudet vaatimukset sekä tulossa oleva asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta tulevat edellyttämään kotieläintiloilta rehuvarastojen merkintää. Varaston, johon rehu on toimitettu, tulee olla yksilöidysti tunnistettavissa. Tämä varasto voi olla joko pystysiilo, tasovarasto tai säkkitavaran varastointipaikka. Rehu voidaan toimittaa myös viljankuivaamon tms. kaatosuppiloon, jolloin rehun toimittaja merkitsee rehun toimituspaikaksi ko. kaatosuppilon.

Varastomerkinnöillä luotettavuutta

Yhtenäiset varastomerkinnät lisäävät rehutoimitusten luotettavuutta, sillä rehun toimittajasta riippumatta tilaukselle voidaan määritellä aina sama yksilöintitunnus. Tilaukselle annettu yksilöintitunnus voidaan välittää rahtikirjaan ja edelleen kuljettajalle. Rehun toimittajan järjestelmään kirjattu yksilöintitunnus voidaan jäljittää. Tästä on hyötyä mahdollisissa takaisinvetotilanteissa, jolloin tiloille toimitetut rehuerät löytyvät yksilöidysti ja yksiselitteisesti. Yhtenäinen merkintäjärjestelmä minimoi myös virhemahdollisuuksia rehua tiloille toimitettaessa. Rehua ei toimiteta väärään varastoon, eikä rehun tuonti tilalle edellytä tuottajan paikallaoloa.

Varastomerkit ja opastemerkit

Yksilöity varastomerkki sisältää tilan pitopaikkatunnuksen ja juoksevan varastonumeron sekä numeroina että viivakoodina. Lisäksi käyttöön on tulossa ns. opastemerkki, jota käytetään, kun rehujen purkualueelta ei ole näköyhteyttä rehuvarastoihin, esim. kun siilot ovat rakennuksen sisällä.

Hyvät rehuvarastojen merkintätavat kotieläintiloilla

Rehuvarastojen merkintä -esite 2014

Lista merkkien toimittajista 2014

Rehuun liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Kati Kastinen
Laatupäällikkö, positiivilista
Puh. 040 178 1581
etunimi.sukunimi@ett.fi

Olli Ruoho
Asiantuntijaeläinlääkäri, rehuhygienia
Puh. 040 820 1257
etunimi.sukunimi@ett.fi