Taudit

Taudinaiheuttajat

Taudinaiheuttajia ovat bakteerit, virukset, loiset, alkueläimet, sienet, bakteeri- ja homemyrkyt.

Taudinaiheuttajat siirtyvät yksilöstä toiseen eri tekijöiden välityksellä

 • kosketus (esim. pälvisilsa)
 • pisarat (esim. hengitystievirukset ja -bakteerit)
 • eritteet (esim. salmonella, EHEC, kryptosporidi)
 • ihminen (esim. ihollaan, vaatteissaan, jalkineissaan)
 • biologiset vektorit, kuten vertaimevät hyönteiset (esim. bluetongue, schmallenberg-virus), linnut (esim. salmonella), jyrsijät (esim. salmonella) tai muut eläimet (esim. lammas → nauta: kinokuume)
 • mekaaniset tekijät, kuten kuljetuskalusto tai työvälineet.

Taudinaiheuttajat pääsevät tunkeutumaan elimistöön

 • horisontaalisesti
  • hengitysteiden kautta
  • suun kautta
  • sukuelinten kautta
  • rikkoutuneen ihon tai limakalvon kautta
 • vertikaalisesti
  • emästä sikiöön

Eri taudinaiheuttajat kulkeutuvat eri reittejä riippuen siitä, mikä on ko. taudinaiheuttajan kohde-elin elimistössä.

Leviämiselle altistavia tekijöitä

 • kontrolloimaton eläinkauppa ja eläinkuljetukset
 • suuri eläintiheys (tila- tai aluetasolla)
 • piittaamattomuus tautisuojauksesta
 • maantieteelliset erityispiirteet, asutuskulttuuri

Zoonoosit

Jotkut taudit voivat tarttua myös eläimestä ihmiseen tai ihmisestä eläimeen: näitä tauteja kutsutaan zoonooseiksi. Tällaisia ovat esim. salmonella, EHEC, kryptosporidioosi ja pälvisilsa. Lisätietoa zoonooseista (Zoonoosikeskus).

Leviämisriski

Suurimman riskin saada uusi eläintauti tuotantoeläinyksikköön tai maahan muodostaa uusien eläinten hankinta. Muita riskitekijöitä ovat mm. tuotantoeläinyksikössä kävijät (etenkin eri tiloilla kiertävät tai muuten eläinten kanssa tekemisissä olevat), ulkomaan matkat sekä haittaeläimet (villilinnut ja jyrsijät) tuotantoeläinten rehujen saastuttajina.

Nautaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Milla Hiekkaranta
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 050 340 7495
etunimi.sukunimi@ett.fi