Laadukas suomalainen sianlihan tuotanto

Yli 95 % suomalaisesta sianlihasta tuotetaan sikaloiden terveysluokitusrekisteri Sikavaan kuuluvilla tiloilla.  Järjestelmällä on kansainvälinen ISO-sertifiointi. Sertifikaatti kertoo siitä, että Sikavaan kuuluvilla tiloilla tehdään ennakoivaa ja suunnitelmallista työtä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden edistämiseksi.

ISO 9001 -sertifikaatti on myönnetty ETT:lle Kiwa Inspectan tekemän arvioinnin perusteella.

Sikavan johtoryhmän puheenjohtaja Taneli Tirkkonen: ”Sertifioidun Sikava-järjestelmän tavoitteisiin sisältyy myös sikojen hyvinvoinnin edistäminen. Ala on tehnyt merkittävää kehitystyötä hyvinvoinnin eteen”.