Laadukas suomalainen maidon- ja naudanlihan tuotanto

Noin 95 prosenttia Suomessa tuotetusta maidosta ja naudanlihasta tulee maatiloilta, jotka kuuluvat kansalliseen nautaterveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevaan. Järjestelmällä on kansainvälinen ISO-sertifiointi. Sertifikaatti kertoo siitä, että Nasevaan kuuluvilla maito- ja lihatiloilla tehdään ennakoivaa ja suunnitelmallista työtä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden edistämiseksi.

Eläinlääkäri tekee terveyden vuosikatsauksen

Naseva-järjestelmä perustuu siihen, että eläinten terveyttä ja hyvinvointia seurataan ja kehitetään maatilalla. Osa tätä työtä on eläinlääkärin vuosittainen terveydenhuoltokäynti. Eläinlääkäri arvioi eläinten hyvinvoinnin osa-alueita kuten ruokintaa, olosuhteita, terveyttä ja käyttäytymistä. Samalla eläinlääkäri ja tilan väki tekevät yhdessä suunnitelman toimenpiteistä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Eläinlääkärin vuosikatsaus on Nasevan tiloille asettama minimivaatimus. Eläinlääkäri käy tiloilla kuitenkin tarvittaessa useamminkin, jos eläimet tarvitsevat hoitoa. Kaikki terveydenhuoltoon liittyvät tiedot kuten lääkitys- ja tutkimustiedot tallentuvat Nasevaan.

ISO 9001 -sertifikaatti on myönnetty ETT:lle Kiwa Inspectan tekemän arvioinnin perusteella.

Nasevan johtoryhmän puheenjohtaja Kristiina Sarjokari: ”Nasevaan kuuluvilla nautatiloilla on tehty vuosien varrella paljon eläinten hyvinvointia tukevia tekoja. Meillä antibiootteja käytetään hyvin vähän ja myös tarttuvien tautien määrä on pieni. Hienoa, että järjestelmä on nyt myös sertifioitu.”

Liitetiedostot