Sika-alan eläintautirahastohanke on käynnistynyt

ETT/Sikava on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä erityisavustusta hankkeelle, jonka tehtävänä koulutuksen ja neuvonnan avulla parantaa sikatilojen tautisuojausta,  tehdä selvitys isojen sikaloiden eläintautirahaston perustamisesta ja kehittää Sikavaa tautisuojauksentoimenpiteiden tason dokumentoimiseksi.

Hankkeen vetäjänä toimii ETT:n toiminnanjohtaja Ina Toppari. Sikavan asiantuntijaeläinlääkärit Vera Haapala ja Susanna Takaluoma sekä ETT:n asiantuntijaeläinlääkäri Olli Ruoho toimivat hankkeessa asiantuntijoina ja luennoitsijoina. Suomen Sikayrittäjät ry toimii yhteistyötahona koulutusten käytännön toteutuksessa.

Rahaston suunnittelu on aloitettu huhtikuussa. Sikavan kehittämistä ja eläintautirahastoon liittyville tiloille tehtävät pilottikäynnit toteutetaan ensimmäisenä hankevuonna. Pilottikäynneillä arvioidaan pitopaikan tautisuojauksen tasoa Belgiassa kehitetyn Biocheck.UGent®- tilatason tautisuojauksen arviointityökalun avulla. Toisena hankevuonna käynnistetään järjestelmälliset tautisuojauksen auditoinnit eläintautirahastoon liittyville tiloille.

Lue lisää hankkeesta