Sika-alan eläintautirahastohanke

ETT/Sikava on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä erityisavustusta hankkeelle, jonka tehtävänä on tehdä selvitys isojen sikaloiden eläintautirahaston perustamisesta ja kehittää Sikavaa sen edistämiseksi. Hankeaika on 1.4.2020-31.12.2021.

Salmonellatartuntojen torjuminen sikaloissa varmistaa elintarviketurvallisuutta, ja on täten osa kansanterveystyötä. Salmonellasaneerauskustannukset ovat sikaketjussa korkeita. Tämä on aiheuttanut ryhmävakuutusmaksujen merkittävän nousun. Sikaketju on sen vuoksi aloittanut hankkeen tautirahaston perustamiseksi.

Hankkeen tavoitteet:

1. Koulutus ja neuvonta
Hankkeessa koulutetaan ja neuvotaan sikayrittäjiä tautiriskien hallinnassa ja haittaeläintorjunnassa ja järjestetään koulutusta terveydenhuoltokäyntejä tekeville eläinlääkäreille. Lisäksi laaditaan ohjeita sikayrittäjille ja eläinlääkäreille tautisuojauksesta.

2. Sikavan toiminnan kehittäminen tautiriskien hallinnassa
Perustetaan tautiriskienhallintatyöryhmä. Työryhmän tavoitteena on valmistella ehdotus Sikavan kansallisen tason vähimmäisvaatimuksiksi tautisuojauksessa, laatia ehdotus vakuutusten riskiluokitteluun ja suunnitella Sikavan terveydenhuoltosuunnitelmalomakkeen päivitys salmonellatartuntojen riskit huomioiden. Hankkeessa tehdään eläintautirahastoon liittyville tiloille pilottikäyntejä, joilla arvioidaan pitopaikan tautisuojauksen tasoa Belgiassa kehitetyn Biocheck.UGent® tilatason tautisuojauksen arviointityökalun avulla. Toisena hankevuonna käynnistetään järjestelmälliset tautisuojauksen auditoinnit eläintautirahastoon liittyville tiloille.

3. Eläintautirahaston suunnittelu
Sika-alan eläintautirahaston suunnittelemiseksi perustetaan eläintautirahastotyöryhmä. Hankkeessa
suunnitellaan malli sika-alan eläintautirahastolle. Rahaston toiminta keskitetään ensin salmonellasaneeraustoimenpiteiden korvaamiseksi, ja selvitetään rahastoon kuulumisen edellytyksenä olevat tautisuojaustoimenpiteet ympäristöperäisen salmonellatartunnan riskin minimoimiseksi. Tilan tautisuojaustoimenpiteet luokitellaan eri riskitasoille, joita esitetään eläintautirahaston liittymismaksun perusteiksi.

Tautisuojauksen vaikutus vakuutuksiin -tiedote 22.9.2020 (PDF)

  • Sika-alan eläintautirahasto -hankkeen ja Bioturvallisuus elinehto tulevaisuuden sikatiloille -hankkeen yhteistiedote 22.9.2020