Eläinnäyttelyt

Ruokavirasto antaa ohjeita maatalousnäyttelyihin ja vastaaviin eläinnäyttelyihin tuotavien eläinten terveysvaatimuksista:

Ohje eläinten viemisestä maatalousnäyttelyyn tai muuhun tapahtumaan

Tämän lisäksi elinkeino – teurastamot, meijerit ja munapakkaamot – edellyttävät tautiriskien hallintatoimia sopimustuottajiltaan, jotka osallistuvat näyttelytoimintaan. Tähän tarkoitukseen ETT ry antaa lisäohjeita tarvittavista toimenpiteistä ajankohtaisesta eläintautitilanteesta riippuen.

ETTn eläinnäyttelyohje 2022

Eläinnäyttelytoimintaan liittyvää tarttuvien tautien leviämisriskiä ei kuitenkaan ohjeiden mukaisin toiminkaan pystytä täysin poistamaan, mikä eläinten omistajien on syytä huomioida. On suositeltavaa itse minimoida riskiä esim. karanteenijärjestelyin, mikäli eläimiä siirretään näyttelystä takaisin lähtö- tai muille tiloille. Näyttelytoimintaan osallistuminen tapahtuu toimijoiden omalla riskillä.