Eläinkuljetuskaluston puhdistus ja desinfiointi

Eläinten kuljetuksessa on noudatettava EU:n eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 104 ja 125 artikloissa sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 4-6 artikloissa annettuja määräyksiä.

Puhdistuksen vaiheet

1. Mekaaninen puhdistus

 • Poista kaikki irtonainen lika (lanta, rehu yms.) kolaamalla ja/tai harjaamalla.
 • Irrota rakenteita tarpeen mukaan puhdistuksen mahdollistamiseksi.

2. Pesu

 • Kostuta eläinten kuljetustila emäksisellä, desinfioivalla pesuaineella.
  • Pesuaine kannattaa levittää painepesuriin tai vesijohtoon liitettävällä vaahdottimella kaikille pestäville pinnoille alhaalta ylös ja edestä perään päin.
  • Huolehdi myös irrotettavien osien taustojen ja alustojen pesusta.
  • Pinttynyt lika vaatii pidemmän liotusajan tai useamman kostutuskäsittelyn. Liotuksella on suurempi merkitys lopputuloksen kannalta kuin sillä, käytetäänkö pesussa kylmää vai kuumaa vettä.
  • Älä anna desinfioivan pesuaineen kuivua pinnoille. Aloita pesu n. 10–15 min levityksen jälkeen.
 • Pese kuljetustilan kaikki pinnat painepesuria ja puhdasta vettä käyttäen ylhäältä alas ja edestä perään päin, kunnes likaa ei enää ole näkyvissä. Tarkista huolellisesti, että myös nurkat, saumat yms. vaikeammin puhdistettavat kohdat ovat puhdistuneet.

3. Kuivuminen

 • Paras lopputulos saadaan, kun pintojen annetaan kuivahtaa ennen niiden desinfiointia. Näin desinfiointiaine ei laimene ja pääsee vaikuttamaan tehokkaammin. Huokoiset pinnat avautuvat ja desinfiointiliuos pääsee kulkeutumaan syvemmälle.

4. Desinfiointi

 • Valitse desinfiointiaine käsiteltävien pintamateriaalien sekä valmisteen käytettävyyden ja käyttöturvallisuuden perusteella. Erityisissä tautitilanteissa varmista, että desinfiointiaine vaikuttaa torjuttavaan taudinaiheuttajaan.
 • Käytettäessä valmisteita, jotka voivat syövyttää alumiini-, kupari-, messinki- ja rautapintoja, on tällaiset pinnat huuhdeltava desinfioinnin jälkeen.
 • Desinfiointiin soveltuvat esim.
  • Glutaraldehydien ja kvaternääristen ammoniumyhdisteiden seokset
   • Ovat vähemmän syövyttäviä, mutta saattavat olla allergisoivia. Muista henkilösuojaus.
  • Happopohjaiset valmisteet tai eri happojen seokset
   • Saattavat olla syövyttäviä. Huomioi mahdollinen huuhtelun tarve käyttöohjeen mukaan.
  • Alkoholipohjaiset valmisteet
   • Pakkasella desinfiointiin suositellaan alkoholipitoisia valmisteita. Lämpötilavälillä
    0–10 °C voi käyttää kaikkia hyväksyttyjä valmisteita, mutta käyttöohjeiden mukaista vaikutusaikaa pidentäen.

5. Muuta huomioitavaa

 • Ohjaamon jalkatila, matot, polkimet ja astinlaudat sekä suojavaatteiden ja -jalkineiden säilytystila on puhdistettava ja desinfioitava aina samassa yhteydessä.
 • Mikäli auto on käynyt ulkomaisella eläintilalla ja/tai kuljettanut ulkomaisia eläimiä, sillä ei tule kuljettaa suomalaisia eläimiä ennen kuin 48 tuntia on kulunut puhdistuksesta ja desinfioinnista.

 

Katso pesu- ja desinfiointiaineiden käyttöä koskevat ohjeet valmisteen etiketistä ja valmisteyhteenvedosta, jos valmisteesta on sellainen jo olemassa. Huomioi sallitut käyttökohteet ja vaikutusaika, noudata annosteluohjeita. Käyttöturvallisuustiedotteesta löydät ohjeet, mitä suojaimia käytön aikana tulee käyttää.

Sivu päivitetty 19.10.2023