Rengöring och desinfektion av djurtransportfordon

Vid transport av djur ska bestämmelserna i artiklarna 104 och 125 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 och artiklarna 4–6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688 följas.

Rengöringssteg

1. Mekanisk rengöring

 • Avlägsna all lös smuts (gödsel, foder etc.) genom att skrapa och/eller borsta.
 • Demontera strukturer efter behov för att möjliggöra rengöring.

2. Tvättning

 • Fukta djurtransportområdet med ett alkaliskt desinficerande rengöringsmedel.
  • Tvättmedlet kan behändigast spridas ut med ett skummunstycke som fästs på en trycktvätt eller en vattenslang. Riktningen är från ner till upp och från framsidan bakåt.
  • Ta även hand om att tvätta bak- och undersidor på löstagbara delar.
  • Fet smuts kräver längre blötläggningstid eller fler vätningsbehandlingar. Blötläggning är viktigare för slutresultatet än om kallt eller varmt vatten används för tvätt.
  • Låt inte det desinficerande rengöringsmedlet torka fast på ytorna. Börja tvätta ca 10–15 minuter efter applicering.
 • Tvätta alla ytor med rent vatten och trycktvätt uppifrån och ner och från framsidan bakåt tills smutsen inte längre är synlig. Kontrollera noga att hörn, sömmar etc. som är svårare att rengöra också har rengjorts.

3. Torkning

 • Det bästa resultatet nås när ytorna får torka innan de desinficeras. På så sätt späds inte desinfektionsmedlet ut och kan fungera mer effektivt. De porösa ytorna öppnar sig och desinfektionslösningen kan penetrera djupare.

4. Desinfektion

 • Välj desinfektionsmedel utifrån de ytmaterial som ska behandlas och produktens användbarhet och säkerhet. I speciella sjukdomssituationer, se till att desinfektionsmedlet verkar på sjukdomsalstrare som ska bekämpas.
 • Om man använder medel som fräter på aluminium-, koppar-, mässing- och järnytor, bör dessa sköljas efter desinfektionsmedlets verkningstid.
 • Lämplig för desinfektion t.ex.
  • Blandningar av glutaraldehyd och kvaternära ammoniumföreningar
   • Är mindre frätande, men kan vara allergiframkallande. Kom ihåg personligt skydd.
  • Syrabaserade preparat eller blandningar av olika syror
   • Kan vara frätande. Notera eventuellt behov av sköljning enligt bruksanvisningen
  • Alkoholbaserade produkter
   • Alkoholbaserade produkter rekommenderas för desinfektion i kallt väder. I temperaturområdet från 0 till 10 °C kan du använda alla godkända preparat, men genom att förlänga verkningstiden enligt bruksanvisningen.

5. Observera

 • Fotutrymmet, mattorna och pedalerna i hytten samt förvaringsutrymmet för skyddskläder och -skodon rengörs och desinficeras alltid i samband med desinfektionen av djurboxarna.
 • Om man har transporterat djur med djursjukdomar som med lätthet sprider sig eller besökt en utländsk djurbesättning, ska fordonet inte transportera finska djur förrän 48 timmar gått sedan tvätt och desinfektion.Se instruktioner för användning av tvätt- och desinfektionsmedel på produktens etikett och sammanfattning av produktinformation, om det redan finns en för produkten. Var uppmärksam på den tillåtna användningen och effektens varaktighet, följ doseringsanvisningarna. I säkerhetsdatabladet kan du hitta instruktioner om vilken skyddsutrustning som ska användas vid användning av medlet.
Sidan uppdaterats 19.10.2023