Import av fjäderfä

Planera din fjäderfäimport noggrant

Vid import av fjäderfä måste sjukdomssituationen i ursprungslandet och -flocken klargöras så exakt som möjligt. Information om hälsoövervakningen av ursprungsflocken och vaccinationerna som används är avgörande för eventuella efterföljande utredningar. Det är därför tillrådligt att alltid kräva att säljarens veterinär undertecknar ett hälsointyg och ett vaccinationsintyg för ursprungsflocken utöver det officiella hälsointyget i enlighet med Traces-systemet.

Det rekommenderas att endast importera kläckägg eller daggamla kycklingar, deras sjukdomsrisker är bäst kontrollerbara.

  • Vid planering av import av fjäderfä ska du alltid kontakta:
    Livsmedelsverket, tel. +358 29 530 0400 (växel): officiella importbestämmelser, mer information:
    Livsmedelsverkets import-/exportinstruktioner
  • Djurens hälsa ETT rf, tel. +358 50 559 6202, elainten.terveys(at)ett.fi: ytterligare riskbaserade instruktioner
    ETT:s importinstruktioner är upprättade på riskbaserad och från fall till fall -basis. Av denna anledning finns endast allmänna instruktioner på denna webbplats. För instruktioner om din egen importplan, vänligen kontakta ETT senast två månader innan du importerar. ETT-medlemsföretag (mejerier, köttföretag och äggpackerier) tar inte emot djur eller deras produkter importerade i strid med ETT-riktlinjerna. Importören är ansvarig för kostnaderna som kan uppstå till följd av importen, om om de importerade djuren är infekterade.

För EU:s inre marknad godkända anläggningar från vilka produktionsfjäderfä kan importeras

Eläinten tuojan muistilista – vastuullinen tuonti (på finska)

Vad är importkarantän?

Import av små sändningar kläckägg (hobbyfjäderfä, mindre än 20 ägg)

Flytta aldrig vuxna fåglar till landet utan bara kläckägg eller daggamla kycklingar. I de flesta europeiska länder vaccineras fjäderfä mot Newcastlesjuka och import av sådana vaccinerade fåglar till Finland är inte tillåten (Finland har officiell icke-vaccinationsstatus). Det säkraste sättet att få nya fåglar är att ta in dem som befruktade kläckägg och kläcka dem i Finland. Fråga efter ETT:s tilläggsinstruktioner för import av hobbyfjäderfä: elainten.terveys(at)ett.fi

För Livsmedelsverkets instruktioner för import av hobbyfjäderfä vänligen kontakta Livsmedelsverket, tel. +358 29 530 0400 (växel)

För frågor om fjäderfähälsa och -välbefinnande, vänligen kontakta

Hannele Nauholz 
Veterinär 
Tel. +358 50 559 6202
förnamn.efternamn@ett.fi