Positivlistan

Se den aktuella listan här:

Positivlistan 15.2.2024

 

Förekomsten av salmonella på finländska husdjursgårdar är sällsynt med internationella mått mätt. En av de mest betydande faktorerna till den goda salmonellasituationen är rena foder.

Fodersektorn i Finland har en stark tradition av en sträng salmonellakontroll. Traditionen baserar sig på lagstiftningen, för foderlagen förpliktar foderförsäljarna och –tillverkarna att verka ansvarsfullt.

När Finland blev medlem i Europeiska Unionen 1995, beslöt man att fortsätta med den stränga praxisen, men i fortsättningen på delvis frivillig basis. Genom ett samarbete mellan Djurens hälsa ETT rf (tidigare Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT rf), som livsmedelsindustrin upprätthåller, och foderindustrin gjordes den så kallade positivlistan.

Positivlistan är en lista på de aktörer inom foderbranschen (importörer och tillverkare), som frivilligt påvisar sin förmåga att kontrollera riskerna gällande salmonella. Förutsättningen för att få vara med på listan är en frivillig salmonellakontroll på varje importerat parti av foder och fodermedel för produktionsdjur (inkl. pälsdjur), samt att man i tillverkningen har en kvalitetssäkringsplan enligt författningen för foderhygien.

Positivlistans regler (uppdaterats 26.1.2023)

Livsmedelsverkets anvisningar som nämns i positivlistans regler, t.ex.

  • Undersökning av myndighetsprover avseende salmonella i importerat foder vid ett laboratorium
  • Anvisning för myndighetsprovtagning för salmonellaundersökning av särskilt riskbenägna importfoder

 

Vill du ha ditt företag på positivlistan?

Kontakta oss!

 

 

För foderrelaterade frågor, vänligen kontakta oss

Hannele Nauholz
Veterinär, Positivlistan
Tel. +358 50 559 6202

Olli Ruoho
Veterinär, Foderhygien
Tel. +358 40 820 1257

förnam.efternamn@ett.fi