Hälsovård

ETT ry är ansvarig för samordning av nöthälsovård

Nöthälsovårdens mål är att främja gårdarnas lönsamhet med bra

• nötboskapens hälsa och välbefinnande
• ansvarsfull användning av läkemedel
• folkhälsa
• råvarans säkerhet
• tillförlitlig datainsamling och rapportering som betjänar sina användare på ett bra sät

Mjölkboskapsgruppen 2021

Köttdjursgruppen 2021

Veterinärekspertsgruppen 2021

står som stöd för mjölkboskapsgruppen och köttdjursgruppen gällande veterinär sakkunnighet.

Naseva

ETT rf upprätthåller ett system för övervakning av nötboskapens hälsovård i Naseva .

Nationell nivå på djurhälsovården på gårdar med nötboskap

 

För frågor om nötkreaturs hälsa och välbefinnande, vänligen kontakta

Milla Hiekkaranta
Veterinär
Tel. +358 50 340 7495
förnamn.efternamn@ett.fi