Sikaosio

Tietoa mm. sikojen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja lääkekäytöstä kertyy sikaloiden terveysluokitusrekisteri Sikavaan. Vuoden 2018 alussa Sikavassa otettiin käyttöön hyvinvointi-indeksi, jonka avulla voidaan osoittaa suomalaisen sian kokema hyvinvoinnin taso ja toisaalta löytää ne tilat, jotka halutaan saada korjaustoimenpiteiden piiriin. Sikavan terveydenhuoltokäyntilomakkeelle tulleista muutoksista mm. hyvinvointi-osiosta ja hyvinvointi-indeksistä koulutetaan eläinlääkäreitä hankkeen toimesta.

Lisäksi hankkeessa selvitetään edellytykset Sikavan premium-tason luomiselle hyvinvoinnin osalta. Tavoitteena on myös kehittää vastuullisen tuotannon mittareiden ja Sikavan tiedon kattavuutta. Näin voidaan Sikavan tuloksista raportoida vuosittain laajemmin ja kattavammin koko ketjun hyväksi ja hyödyksi. Tavoitteena on, että Sikavan toimet sikojen hyvinvoinnin edistämiseksi voidaan liittää osaksi kansallista laatujärjestelmää.

Lue lisää hankkeen sikaosion toimista Sikavan hyvinvointi-indeksin kehittämiseksi