Ruokaketjuhanke 2

Alkutuotannon laatujärjestelmistä lisäarvoa
maidon-, lihan- ja kananmunantuotantoketjuille

 

Eläinten hyvinvoinnilla on alkutuotannossa erittäin tärkeä merkitys. Elinkeinon vapaaehtoisen terveydenhuoltotyön tavoitteeksi on asetettu:

  • Tuotannon kannattavuuden parantaminen
  • Tautitilanteen seuranta ja valvonta sekä tautien ennaltaehkäisy
  • Lääkkeiden käytön seuranta / hallittu käyttö
  • Eläinten hyvinvoinnin edistäminen
  • Tiedon kerääminen ja sen hyödyntäminen
  • Laatu ja kuluttajaturvallisuus
  • Lainsäädännön toteutumisen edistäminen

Elinkeinon terveydenhuollon toimien taustalla on tavoite, että kaikki toimijat – tuottaja, elintarviketeollisuus, kuluttaja, viranomaiset ym. – hyötyvät niistä.

Ehkäisevien toimien johdosta tuotantoeläinten terveys on erittäin hyvällä tasolla ja mikrobilääkkeiden käyttö vähäistä. Nauta-, sika- ja siipikarjasektoreilla on sovittu vapaaehtoisista, lainsäädännön tason ylittävistä toimenpiteistä, joilla edistetään eläinten hyvinvointia (johon vaikuttavat terveys, olosuhteet, ruokinta sekä käyttäytyminen), hallitaan tarttuvia tauteja, vähennetään lääkkeiden käyttötarvetta, varmistetaan tuoteturvallisuutta sekä dokumentoidaan ja kerätään ketjun käyttöön em. tietoja. Nämä edellä mainitut vapaaehtoiset toimet ovat kansallisen kotieläintuotannon lisäarvotekijöitä, joiden jatkuvaa parantamista, kehittämistä ja esiin nostamista voidaan toteuttaa ruokaketjuhankkeen avulla.

Hankkeella on ohjausryhmä, joka toimii samalla yhteistyöfoorumina, jossa keskustellaan hankkeen etenemisestä ja tuodaan esille elinkeinon ja sidosryhmien näkökulmia. Hankkeessa toimii myös sektorikohtaisia asiantuntijatyöryhmiä.

Hanke tukee Ruoka 2030 -ruokapoliittisen selonteon tavoitteita ja huomioi toiminnassaan Suomalaisen elintarvikeketjun menestyksen avaintekijät
-raportin esiin nostamia kehittämiskohteita.

Hanke-esitteen voit katsoa tästä.

Biocheck.UGent ja Neuvo2020

ETT:n Ruokaketjuhanke 2 yhteenveto 2020

 

Hanke on päättynyt 29.2.2020 ja sen loppuraportti on julkaistu.

RKH2 LOPPURAPORTTI