Siipikarjaosio

Hyvänä esimerkkinä terveydenhuoltoon liittyvien tietojen keräämisestä ja hyödyntämisestä on lihasiipikarjatuotannossa käytettyjen mikrobilääkkeiden käyttömäärätietojen keräys ja tilastointi ETT:n toimesta vuodesta 2007 alkaen.

Ruokaketjuhanke 2 (RKH2)

Tiivistelmä RKH2-siipikarjaosion tuloksista

Lihasiipikarjaosio

Edellisessä ETT:n ruokaketjuhankkeessa aloitettiin broilereiden hyvinvointia kuvaavien kansallisten tietojen kerääminen. Mm. lintujen jalkapohjien kuntoa seurataan teurastamoilla tarkastuseläinlääkäreiden toimesta, ja näistä tutkimuksista kertyvä kansallinen tieto julkaistaan säännöllisesti ETT:n nettisivuilla.

Broilereiden hyvinvointia kuvaavien tietojen keruuta ja kansallista tilastointia on tarkoitus kehittää edelleen RKH2:n puitteissa.

Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten lihasiipikarjan Biocheck.UGent®- tautisuojauksen arviointimenetelmää voidaan alalla hyödyntää.

Tammikuussa 2019 järjestettiin koulutus broilerikasvattamoiden tautisuojauksesta ja Biocheck.UGent® -arviointimenetelmästä: Ruokaketju_uutiskirje_18.2.2019

Kansallisen tiedonkeruun avulla edistetään suomalaisten broilerien terveyttä ja hyvinvointia

Munantuotanto-osio

RKH2:ssa lähdetään selvittämään tietojen keruujärjestelmän luomista myös munantuotantoketjun mikrobilääkkeiden käytöstä. Hankkeen toisena tavoitteena on selvittää myös munantuotantoketjun rokotuskattavuus Suomessa.

Ensimmäisiä tuloksia hankkeesta:

Antibioottien käyttötarve kananmunantuotannossa erittäin vähäistä: Ruokaketju_uutiskirje_18.6.2019

Katso myös ETT:n esitys:

Käytetäänkö kananmunantuotantoketjussa antibiootteja? (Siipikarjaliiton kanaristeily 25.-26.1.2019)