RKH2 Päätösseminaari

ETT ry:n Ruokaketjuhanke 2:n päätösseminaari järjestettiin 26.11.2019 Tampereella, Juvenes Attilan auditoriossa. Paikalla oli reilut 30 osallistujaa, ja myös etäyhteyden kautta oli mukana joitakin kuulijoita.

ETT:n Olli Ruoho avasi seminaarin Tampereella 26.11.2019

Seminaarissa käytiin läpi hankkeen nauta-, sika- ja siipikarjaosiossa toteutettuja toimenpiteitä, esim. nautatilojen terveysluokitusta,
Nasevan laatujärjestelmää, sikaloiden vastuullisen tuotannon mittareiden kehittämistä ja siipikarjatuotannon laatua kuvaavien kansallisten tietojen keruun ja raportoinnin kehittämistä.

Ohjelmassa olevista linkeistä pääset päivän esityksiin.

 

Päätösseminaarin ohjelma

13.00 Seminaarin avaus, hankejohtaja Olli Ruoho, ETT ry
13.15 Alkutuotannon laadun todentaminen, Liisa Kaartinen, RKH2-ohjausryhmän jäsen, Ruokavirasto
13.40 Yhteistyöllä lisäarvoa suomalaiselle elintarviketuotannolle, Juha Nousiainen, ETT:n hallituksen pj.
Hankkeen nautaosion toteutuneet toimenpiteet
14.00 Terveysluokitus nautatiloille – laatujärjestelmä Nasevaan, asiantuntijaeläinlääkäri Erja Tuunainen, ETT ry
Kommenttipuheenvuorot:
14.30 Maidontuottajan näkökulma, Anne-Mari Niemi, eläinkaupan asiantuntija (Faba)
14.45 Lihantuottajan näkökulma, Susanna Vehkaoja, naudanlihantuottaja, kehityspäällikkö (Atria Nauta)
Kahvitauko
Hankkeen sika- ja siipikarjaosion toteutuneet toimenpiteet
15.30 Vastuullinen sianlihantuotanto, asiantuntijaeläinlääkäri Ina Toppari, ETT ry
15.50 Tuottajan kommenttipuheenvuoro, Rita Wegelius, sianlihantuottaja
16.05 Kansallista laatutietoa siipikarjatuotannosta, asiantuntijaeläinlääkäri Hannele Nauholz, ETT ry
16.25 Tuottajan kommenttipuheenvuoro, Pasi Pärnänen, kananmunantuottaja, ETU-muna-asiantuntijaryhmän pj.
16.40 Maa- ja metsätalousministeriön puheenvuoro, Erityisasiantuntija Eero Rautiainen
17.00 Seminaarin päätös

Kuvia päätösseminaarista