Sikavan terveysluokituksille uudet ehdot

  • Artikkelin kategoria:Sika / Yleinen

Sikavan terveysluokitusten ehtoja on päivitetty ja uudet terveysluokitusehdot astuvat voimaan 1.6.2019. Uusien luokitusehtojen myötä hyvät käytännöt sika-alan vastuullisessa tuotannossa voidaan dokumentoida Sikavan kautta. Muutoksen yhteydessä julkaistaan myös uuden terveysluokan, rekisteritason, ehdot.

Rekisteritaso Sikavan rekisterin käyttömaksua maksaville tiloille

Rekisteritaso on tarkoitettu Sikavan käyttömaksua maksavien tilojen pitopaikoille ja sen ehdot ovat hyvin samankaltaiset kansallisen tason ehtojen kanssa. Rekisteritasolla terveydenhuoltokäyntitiheys on matalampi kuin kansallisen tason tiloilla, ellei lainsäädäntö lääkkeiden varalle luovutuksesta muuta edellytä. Rekisteritason pitopaikoilta edellytetään vapautta elinkeinon vastustamista taudeista (sikadysenteria, porsasyskä, aivastustauti ja kapi) ja salmonellasta kansallisen tautitilanteen hallitsemiseksi. Eläinten, sperman, alkioiden ja rehujen tuonnissa on noudatettava ETT ry:n ohjeita ja sioille annetut lääkitykset on tallennettava Sikavaan.

Fluorokinolonit ja kolmannen polven kefalosporiinit kieltolistalle

Suomalainen sikatalous ottaa uuden harppauksen vastuullisessa mikrobilääkkeiden käytössä – antibioottiresistenssin kannalta kriittisiksi luettujen antibioottien käyttöä rajoitetaan elinkeinon vapaaehtoisin toimin. 1.6.2019 voimaan tuleviin kansallisen tason ehtoihin on lisätty kielto fluorokinolonien ja kolmannen polven kefalosporiinien käytöstä. Näitä antibiootteja pidetään antibioottiresistenssin muodostumisen kannalta erityisen ongelmallisina ja etenkin fluorokinolonit tulisi varata ihmisten vaikeiden tulehdustilojen hoitoon. Kolmannen polven kefalosporiineja ei ole käytetty sikatiloilla lainkaan, mutta fluorokinoloneja on tarvittu yksittäisten tapausten hoitoon.

Jatkossakin yksittäistapausten hoito on fluorokinoloneilla mahdollista, mutta kansallisen tason ja erityistason sikatiloilla käyttöön tarvitaan Sikavan asiantuntijaeläinlääkärin myöntämä tilapäinen lupa, joka voidaan myöntää aiheuttajabakteerin antibioottiherkkyysmäärityksen perusteella. Tilapäisesti fluorokinolonien käyttö on siis edelleen sallittua, jos muita antibiootteja ei tartunnan hoitoon voida käyttää resistenssitilanteen vuoksi. Akuutin tilanteen hoitamisen yhteydessä tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin uusien tartuntojen ehkäisemiseksi.

Biocheck-arviointi osaksi sikatilan vuosikelloa

Tilatason tautisuojauksen arviointiin laadittu Biocheck.UGent® -arviointijärjestelmä on ohjelmoitu osaksi Sikavaa ja kesäkuun alusta alkaen Biocheck-arviointi tulee tehdä kaikille kansallisen tason ja erityistason pitopaikoille vähintään kerran vuodessa. Tarvittaviin toimiin tautisuojauksen parantamiseksi on ryhdyttävä arvioinnin tuloksen perusteella. Tautisuojauksen tehostaminen on tärkeää mm. ympäristöperäisten tartuntojen (sikadysenteria ja salmonella) ja afrikkalaisen sikaruton ehkäisemiseksi. Tehokkaalla tautisuojauksella hillitään myös antibiottiresistenssin kehittymistä vähentämällä sikojen lääkitystarvetta.

Nykyiset hyvät tavat osaksi ehtoja

Jokaiselle kansallisen tason pitopaikalle tulee voida laskea Sikavassa vastuullisen tuotannon mittarit (lihasikojen sekä emakoiden kuolleisuudelle ja kokoruhohylkäyksille sekä lihasikojen osaruhohylkäyksille). Mittareiden tulee alittaa asetetut hälytysrajat, jotka löytyvät Sikavasta.

Porsastuotantotiloilla kivunlievitys kirurgisen kastraation yhteydessä on ollut yleinen tapa jo useamman vuoden ja teurastamot ovat kivunlievityksen ohjeistaneet omissa tuotanto-ohjeissaan. Nyt kivunlievitys kirurgisen kastraation yhteydessä on kirjattu osaksi kansallisen tason ehtoja.

Uudistuseläimiä myyvät tilat ovat jo pitkään kuuluneet Sikavan erityistasolle. Nyt myös kansallisen tason ehdoissa edellytetään, että kansallisen tason porsastuotantotilalle saa siirtää uudistuseläimiä vain Sikavan erityistasolle kuuluvalta pitopaikalta. Porsastuotantotilan ensikot voidaan kasvattaa kansallisen tason pitopaikassa, jossa ei ole muita sikoja kuin erityistasolta ostettuja porsaita tai kyseisen porsastuotantotilan ensikoita ja/tai lihasikoja. Porsastuotantotila ei saa ottaa välitysporsaita. Yhdistelmätilalle porsaita voi ottaa vain Sikavan kansalliselle tasolle tai erityistasolle kuuluvilta pitopaikoilta.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja/asiantuntijaeläinlääkäri Ina Toppari

puh. 0400 363304