Sikavan Eläintautirahasto-hankkeelle uusi hanke-eläinlääkäri

Sikavan Eläintautirahastohankkeen tavoitteena on neuvoa ja kouluttaa sekä sikayrittäjiä että eläinlääkäreitä sikatilojen tautisuojauksessa. Hankkeen muita tavoitteita ovat Sikavan kehittäminen tautisuojauksen tason dokumentoinnissa sekä keskinäisen eläintautirahaston mallin luominen salmonellavahinkojen korvaamiseksi.

Joanna Luoma Seinäjoelta aloittaa hankkeessa hanke-eläinlääkärinä 4.1.2021. Joannan tehtävänkuvaan hankkeessa sisältyvät tautisuojauksen arviointikäynnit rahastoon liittyvillä tiloilla sekä koulutus ja neuvonta. Joanna on aiemmin työskennellyt kunnaneläinlääkärinä, tarkastuseläinlääkärinä sikateurastamossa sekä tutkimus- ja opetustehtävissä yliopistolla.

Joannan lisäksi hankkeessa työskentelevät Sikavan eläinlääkärit Vera Talvitie ja Susanna Takaluoma.