Tarjouspyyntö haittaeläinten torjuntaoppaiden toimittamisesta

Eläinten terveys ETT ry:n hallinnoiman ”Ruokaketjuhanke 3 – Kansalliset laatujärjestelmät osana kestävää ruokajärjestelmää” puitteissa on tarkoitus valmistella haittaeläintorjuntaoppaat nauta-, sika- ja siipikarjatiloille.

ETT ry pyytää tarjouksia ostopalveluna toteutettavasta haittaeläinoppaiden toimittamisesta oheisen tarjouspyynnön mukaisesti 31.1.2021 mennessä.

Tarjouspyyntö haittaeläinoppaiden toimittamisesta