Vielä ehdit vastata KRYPTO-hankkeen kyselyyn nautatilojen valumavesien vaikutuksesta vesistöihin

  • Artikkelin kategoria:Nauta / Yleinen

Keväällä 2019 käynnistyneessä KRYPTO-hankkeessa (Kryptosporidioosi – nouseva zoonoosiuhka nautakarjoissa) selvitetään kryptosporidioosin lisääntymisen syitä sekä ihmisillä että vasikoilla.

Valumavesien vaikutusta vesistöihin selvitetään opinnäytetyön avulla

KRYPTO-hankkeen osana toteutetaan ympäristöteknologian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö “Nautatilojen valumavesien vaikutus vesistöihin – riskitekijät kryptosporidioosin vesivälitteiseen leviämiseen”. Opinnäytetyö toteutetaan anonyymillä kyselytutkimuksella.

Osallistu kyselyyn

Vastausaikaa on tammikuun 2021 loppuun asti . Tutkimuksen kautta saadaan lisätietoa kryptosporidien leviämisestä veden mukana, mikä auttaa parantamaan juoma- ja luonnonvesien turvallisuutta.