Eläinten tuojan muistilista – vastuullinen tuonti

Vastuullinen tuonti varmistaa eläinten terveyden ja tuojan oikeusturvan

Jokaisella eläimiä Suomeen tuovalla on vastuu maamme hyvän eläintautitilanteen säilyttämisestä. Virallisia tuontimääräyksiä noudattamalla torjutaan vakavimpien tautien maahantulo. Sen lisäksi vastuulliseen tuontiin kuuluu myös muiden tartuntariskien ehkäisy. ETT:n ohjeiden avulla voit viestiä myyjälle haluavasi terveitä eläimiä hyvin hoidetusta karjasta, jonka terveydenseuranta on kunnossa ja joka on vapaa niin virallisesti vastustettavista taudeista kuin esim. tuotantotappioita aiheuttavista muista tartunnoista.

Muistilista vastuulliseen tuonnin suunnitteluun ja toteutukseen

 • Kartoita aina ensin mahdollisuus hankkia uusia eläimiä Suomesta tai uutta eläinainesta esim. alkioiden tai sperman muodossa. Tuo eläimiä ensisijaisesti vain jalostustarkoitukseen.
 • Muista myös varmistaa tuontieläimiä Suomesta ostaessasi, että ne on tuotu laillisesti ja ETT:n lisäohjeita noudattaen.
 • Suunnittele tuonti aina huolellisesti ja toteuta se yhteistyössä ETT ry:n kanssa. Mikäli tilasi ei vielä kuulu terveydenhuollon seurantajärjestelmään (Naseva tai Sikava), tee terveydenhuoltosopimus eläinlääkärisi kanssa. Nautoja tuodessasi liity myös ETT:n Mycoplasma bovis -vastustusohjelmaan. Näin varmistetaan tuontieläinten asianmukainen terveysseuranta myös karanteeniajan jälkeen.
 • Ota ajoissa – viimeistään n. 2 kk ennen suunniteltua tuontia – yhteyttä ETT:lle tuontiin liittyvien tautiriskien ja niiden hallintakeinojen selvittämiseksi. Saat ETT:ltä tuontiohjeet sekä ohjeet myyjälle ja lähtötilan eläinlääkärille.
 • Varmista kirjallisella sopimuksella myyjän kanssa, että voit peruuttaa kaupan, mikäli selvityksissä tai tutkimuksissa ilmenee jotain tarttuvan eläintaudin riskiin viittaavaa.
 • Noudata tuonnissa lainsäädäntöön ja Suomen lisävakuuksiin perustuvia Ruokaviraston ohjeita. Huomioi myös kuljetusmääräykset niin eläinten hyvinvoinnin, hygienian kuin kuljettajan pätevyydenkin osalta.
 • Tuo eläimet asianmukaiseen karanteenipaikkaan ja varmista, että siellä on tarvittaessa mahdollisuus niiden tutkimiseen ja näytteenottoon (esim. käsittelyhäkki ja eläinten ohjailuun tarvittavia irtoaitoja). Nimeä karanteenia valvova eläinlääkäri, jolle ilmoitat kaikista eristysaikana mahdollisesti havaituista poikkeamista eläinten terveydentilassa. ETT suosittelee, että eläinlääkäri tekee tuontieläinten vastaanottotarkastuksen ja auttaa myös tuontidokumenttien tarkastamisessa, mikä on lakisääteisesti tuojan vastuulla. Eläinlääkäri käy karanteeniaikana ottamassa tarvittavat näytteet Ruokaviraston ja ETT:n ohjeiden mukaisesti.
 • Karanteeni voidaan purkaa ja eläimet siirtää, kun sovittu eristysaika on kulunut umpeen, eläimillä ei ole havaittu mitään tarttuviin tauteihin viittaavia oireita ja ohjeistettujen tutkimusten tulokset ovat valmistuneet.
 • Tuontieläinten myyntiä varten saat ETT:ltä tuontitodistuksen, josta käy ilmi, että kyseiset eläimet on tuotu vastuullisesti ETT:n ohjeita noudattaen. Nautojen osalta tuontitodistus on tulostettavissa suoraan Nasevasta.

Lisätietoa tuonnista eläinlajikohtaisesti Ruokaviraston verkkosivuilta ja ETT:n verkkosivuilta sekä ottamalla suoraan yhteyttä ETT:lle:

  • Nautojen ja muiden märehtijöiden tuonti
   • Asiantuntijaeläinlääkäri Milla Hiekkaranta, etunimi.sukunimi@ett.fi tai
    puh. 050 340 7495
   • Asiantuntijaeläinlääkäri Hertta Pirkkalainen, etunimi.sukunimi@ett.fi tai
    puh. 050 478 1150
  • Sikojen tuonti
   • Asiantuntijaeläinlääkäri Vera Talvitie, etunimi.sukunimi@ett.fi tai
    puh. 050 478 3353
  • Siipikarjan tuonti
   • Asiantuntijaeläinlääkäri Hannele Nauholz, etunimi.sukunimi@ett.fi tai
    puh. 050 559 6202