Import av svin

Om du planerar import av svin ska du alltid kontakta:

  • Livsmedelsverket, tel. +358 29 530 0400 (växel): officiella importbestämmelser, mer information: Livsmedelsverkets import-/exportinstruktioner
  • Djurens hälsa ETT rf, tel. +358 50 559 6202, elainten.terveys(at)ett.fi: ytterligare riskbaserade instruktioner. ETT:s importinstruktioner är upprättade på riskbaserad och från fall till fall -basis. Av denna anledning finns endast allmänna instruktioner på denna webbplats. För instruktioner om din egen importplan, vänligen kontakta ETT senast två månader innan du importerar.

Vad är importkarantän?

 

För frågor om svinhälsa och -välbefinnande, vänligen kontakta

Vera Talvitie
Veterinär
tel. +358 (0)50 478 3353
förnamn.efternamn@ett.fi