Import av svin

Om du planerar import av svin ska du alltid kontakta:

  • Livsmedelsverket, tel. +358 29 530 0400 (växel): officiella importbestämmelser, mer information: Livsmedelsverkets import-/exportinstruktioner
  • Djurens hälsa ETT rf, tel. +358 50 559 6202, elainten.terveys(at)ett.fi: ytterligare riskbaserade instruktioner. ETT:s importinstruktioner är upprättade på riskbaserad och från fall till fall -basis. Av denna anledning finns endast allmänna instruktioner på denna webbplats. För instruktioner om din egen importplan, vänligen kontakta ETT senast två månader innan du importerar.

 

Evenemang

För frågor om svinhälsa och -välbefinnande, vänligen kontakta

Vera Talvitie
Veterinär
tel. +358 (0)50 478 3353
förnamn.efternamn@ett.fi