TauTi – tautisuojauksen tietotaidon edistäminen alkutuotannossa -hanke

ETT on saanut Maa- ja metsätalousministeriöltä erityisavustusta tilatason tautisuojauksen edistämiseen ja neuvontaan. Hankeaika on 19.4.2022-31.8.2023.

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet ovat:

  1. Koulutus, viestintä ja neuvonta
  2. Eläinlajikohtaiset toimenpiteet
    1. Naudat (maidon- ja lihantuotanto)
    2. Lihasiipikarja
    3. Siat

Hankkeen tavoitteet hanke-esitteessä