Nautatilat

Sivu täydentyy lähiaikoina…

Työkalut

Tautivastustusohjelmat

  • Mycoplasma bovis ja pälvisilsa  -tautivastustusohjelmia muokattiin ja niille luotiin Nasevan tautitorjuntasivustolle erilliset yhteenvedot.

Lihanauta-Biocheck

  • Arviointilomake on täytettävissä Nasevassa. Hankkeessa selvitettiin emolehmille suunnatun Biocheck-lomakkeen soveltuvuutta lihanautatilojen tautisuojauksen arviointiin. Tietojen pohjalta naudanlihantuotantotiloille kehitettiin oma Biocheck – tautisuojauksen arviointityökalu yhteistyössä Biocheck.UGentin kanssa. Lihanautatilojen tautiriskien kartoituksesta valmistui erillinen raportti.

Tilannekatsaus salmonellariskistä

  • Nasevaan luotiin uusi tilannekatsaus ympäristöperäisen salmonellariskin kartoittamiseksi. Tillanekatsaus tehdään eläinlääkärin toimesta Nasevassa.

Tautisaneerausverkosto

  • ETT perusti eläinlääkäreistä koostuvan, nautojen tarttuvien tautien ja tautisuojauksen asiantuntijaverkoston. Eläinlääkäreiden yhteystiedot löytyvät Tautisaneerausverkosto -sivuilta.

Tautisuojauksen osaamispassi

  • Hankkeessa luotiin tuottajille ja tilojen työntekijöille suunnattu tautisuojauskoulutus verkkokoulutusalustalle.

Ohjeet ja koulutukset

Tautisuojauskoulutukset

Tautisuojausvideot (Youtube)