Märkningssystem för foderlager

Arbetsgruppen för lagermärkning 2010-2011

Den s.k. lagermärkningsarbetsgruppen, som bestod av representanter för foder- och livsmedelsindustrin samt producenter, har utarbetat ett gemesamt nationellt system för att märka foderlager på lantbruk. Guiden som livsmedelsindustrin tillsammans har utarbetat, God praxis för märkning av foderlager på husdjursgårdar, är den första i sitt slag i Europa.

Foderlagens nya krav samt den kommande förordningen som gäller foderbranschens verksamhet kommer att förutsätta märkning av foderlager på husdjursgårdar. Lagret dit fodret har levererats måste kunna identifieras specifikt. Det här lagret kan vara en tornsilo, planlager eller lagringsplats för foder i säckar. Fodret kan också levereras till spannmålstorkens el.dyl. tömningsficka, i dessa fall antecknar foderleverantören tömningsfickan till fodrets leveransplats.

Pålitlighet med lagermärkningar

Gemensamma lagermärkningar ökar foderleveransernas pålitlighet, för beställningen kan oberoende av foderleverantör märkas med samma specifika märkning. Den specifika märkningen som uppges vid beställning kan skrivas på fraktsedeln och via den når informationen chauffören. De specifierade märkningarna som registrerats i foderleverantörens system kan spåras. Det här kan man dra nytta vid en situation att måste foder dras bort från marknaden, då de foderpartier som levererats till gårdarna kan hittas specifikt och entydigt. Ett gemensamt märkningssystem minimerar också möjligheterna till misstag i samband med foderleveranserna. Foder levereras inte till fel lager och inte heller behöver producenten närvara när fodret levereras.

Lagermärken och informationsmärken

Det specifika lagermärket innehåller gårdens hållningsplatssignum och ett löpande lagernummer både i form av siffror och som en streckkod. Dessutom kommer också ett s.k. informationsskylt också att tas i bruk, som används om foderlagret inte syns från området där fodret ska lossas, t.ex. då fodersilorna finns inne i en produktionsbyggnad.

God praxis för märkning av foderlager på husdjursgårdar 4.4.2011

Märkning av foderlagren (Broschyr)

Lista på leverantörer av lagermärken

För foderrelaterade frågor, vänligen kontakta oss

Hannele Nauholz
Veterinär, Positivlistan
Tel. +358 50 559 6202

Olli Ruoho
Veterinär, Foderhygien
Tel. +358 40 820 1257

förnam.efternamn@ett.fi