Andra smittsamma nötsjukdomar

Bekämpning av smittsamma sjukdomar

Inom ramen av COST Action CA17110, SOUND-projektet (Standardizing OUTput-based surveillance to control Non-regulated Diseases of cattle in the EU) har en artikel om kontroll av smittsamma sjukdomar av nötkreatur i Finland publicerats:

 

För frågor om nötkreaturs hälsa och välbefinnande, vänligen kontakta

Erja Tuunainen
Veterinär
Tel. +358 40 709 0021
förnamn.efternamn@ett.fi