Foder

Fodrets betydelse i husdjursproduktionen är omåttligt stor.

I kedjan för livsmedelsproduktionen är slutprodukten bara så bra som kedjans svagaste länk. Foderindustrin har som kedjans första länk, ett stort ansvar för renheten och säkerheten för både husdjursproduktionen och de animaliska livsmedlen, men också ansvar för djurens välmående. Misstag som gjorts i början kan inte repareras av de som kommer längre fram i produktionskedjan.

Den finländska foderindustrin har burit sitt ansvar fint i en produktion där det råder nolltolerans på förekomst av salmonella.

Foderhygienen övervakas i Finland av Livsmedelssäkerhetsverket.

ETT rf upprätthåller en s.k. positivlista på de aktörer inom foderbranschen (importörer och tillverkare), som frivilligt påvisar sin förmåga att kontrollera riskerna gällande salmonella. Förutsättningen för att få vara med på listan är en frivillig salmonellakontroll på varje importerat parti av foder och fodermedel för produktionsdjur (inkl. pälsdjur), samt att man i tillverkningen har en kvalitetssäkringsplan enligt författningen för foderhygien.

För foderrelaterade frågor, vänligen kontakta oss

Hannele Nauholz
Veterinär, Positivlistan
Tel. +358 50 559 6202

Olli Ruoho
Veterinär, Foderhygien
Tel. +358 40 820 1257

förnam.efternamn@ett.fi