Kryptosporidios

Kryptosporidios – sjukdomsbeskrivning och instruktioner

Anvisning för kryptosporidios, ETU-hälsovården 2018

Livsmedelssäkerhetsverkets information om en ny arbetssäkerhetsanvisning för hantering av kryptosporidios

KRYPTO-projektet utreder orsakerna till ökning av kryptosporidios

  • Projektet genomförs i samarbete med Livsmedelsverket, Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet, Djurens hälsa ETT rf, Helsingfors Universitet, Valio Oy och European Union Reference Laboratory for Parasites. Projektet finansieras av Gårdsbrukets utvecklingsfond Makera.
  • Slutseminarium (på finska)
  • Slutrapport (på finska)

Arbetssäkerhetsanvisning för hantering av kryptosporidios (Arbetshälsoinstitutet)

Kryptosporidios hos kalv (SVA, Sverige)

För frågor om nötkreaturs hälsa och välbefinnande, vänligen kontakta

Milla Hiekkaranta
Veterinär
Tel. +358 50 340 7495
förnamn.efternamn@ett.fi