Kryptosporidios

Kryptosporidios – sjukdomsbeskrivning och instruktioner

Anvisning för kryptosporidios, ETU-hälsovården 2018

Livsmedelssäkerhetsverkets information om en ny arbetssäkerhetsanvisning för hantering av kryptosporidios

KRYPTO-projektet utreder orsakerna till ökning av kryptosporidios

  • Projektet genomförs i samarbete med Livsmedelsverket, Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet, Djurens hälsa ETT rf, Helsingfors Universitet, Valio Oy och European Union Reference Laboratory for Parasites. Projektet finansieras av Gårdsbrukets utvecklingsfond Makera.

Arbetssäkerhetsanvisning för hantering av kryptosporidios (Arbetshälsoinstitutet)

Kryptosporidios hos kalv (SVA, Sverige)

För frågor om nötkreaturs hälsa och välbefinnande, vänligen kontakta

Erja Tuunainen
Veterinär
Tel. +358 40 709 0021
förnamn.efternamn@ett.fi