Nötkreatur

I framtiden hittar du information om nötkreaturens hälsa och välfärd i menyn. Sidorna uppdateras ännu.

Den finska livsmedelsindustrins kvalitetskedja bygger på kvalitet producerad på gården och dess dokumentation.

Kvalitet bygger på lagstadgade bestämmelser som gäller t.ex. medicinering, djurförhållanden och hygien i mjölkproduktionen. De nationella kvalitetsfaktorerna, som överskrider lagstiftningens krav, är baserade på traditionella finländska metoder för hantering av antibiotikarester och sjukdomar, den tekniska kvaliteten på mjölk och kött, konsumenternas uppfattning om kvalitet samt på gårdens och veterinärens samarbete inom djurhälsovården.

ETT ry samordnar nötbesättningarnas hälsovård och underhåller systemet för uppföljning av nötboskapens hälsovård Naseva. En av Nasevas uppgifter är att dokumentera kvalitetsinformation som produceras av nöthälsovården.

Mer information om nöthälsovård finns i Naseva.

Evenemang

För frågor om nötkreaturs hälsa och välbefinnande, vänligen kontakta

Erja Tuunainen
Veterinär
Tel. +358 40 709 0021
förnamn.efternamn@ett.fi