Alla nyheter

Ingen influensa i kor i Europa

Ingen influensatyp som smittat kor har upptäckts i Europa Sjukdomar orsakade av...

Användningen av kopparsulfat i klövbad förendras

Kopparsulfat har tidigare använts i klövbad. Kopparsulfat är dock inte en godkänd...

Användarvillkor för Sikava och Naseva

De reviderade reglerna för Sikava och Naseva publicerades i slutet av augusti....

Undvik foder och strö från ASF-riskområden

Förekomsten av afrikansk svinpest i Europa är för närvarande hög. Sjukdomen har...

Afrikansk svinpest sprider sig i Kroatien

Flera utbrott av afrikansk svinpest (ASF) har rapporterats hos tamsvin i Kroatien...

Rengör spannmålstorken före skörden

Håll växtligheten runt spannmålstorken kort och rensa bort eventuellt spannmål som fallit...

Information för svin- och nötbesättningarna om fågelinfluensa

Fågelinfluensa (H5N1) har påträffats hos vilda fåglar och pälsdjur i Finland sommaren...

Kalvkortet ersätter registreringskortet

Kalvkortet ersätter registreringskortet. Det nya kalvkortet kommer att finnas i Min Gård...

Det nya nötregistret lanseras den 27 april

Livsmedelsverket har publicerat ett meddelande av införandet av det nya nötregistret på...

Välkommen till ETT rf:s årsmöte!

Djurens hälsa ETT rf kallar sina medlemmar och understödsmedlemmar till föreningens årsmöte...

Nasevas och Sikavas användarenkät är öppen

Delta i en användarenkät av Naseva och Sikava Djurens hälsa ETT rf...

Gårdsbesöken inom Svinnäringens djursjukdomsfond -projektet börjar i april

Salmonellainfektioner har ökat på svingårdar under de senaste åren. I svinkedjan har...

Coronavirus COVID-19 -situation och djurhälsovård av produktionsdjur

Livsmedelsverket har uppdaterat sin instruktion om organiserandet av veterinärtjänster i den specifika situationen...

Fågelflockar på betes- och fodervallar försämrar foderhygien

Djurens hälsa ETT rf. har fått många samtal från mjölk- och köttgårdar...

Nya specialistveterinärer i Sikava

VML Susanna Takaluoma och VML Vera Haapala har valts ut som Sikavas...

Coronavirus COVID-19 -situation och djurhälsovård av produktionsdjur

Livsmedelsverket har uppdaterat sin instruktion om organiserandet av veterinärtjänster i den specifika situationen...

ETTs inriktning avseende Naseva och Sikava hälsovårdsbesök i Coronavirussituation

Gäller från 19.3.2020 kl 16 fram till 31.5.2020 om inte annat anges...

Coronavirus ger anledning till oro

COVID-19, en snabbspridande coronavirusinfektion, sprider just nu över hela världen. COVID-19-infektion smittar...